เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการสอบ lab กริ๊ง รายวิชา 306101(ด่วนมาก)
ประกาศ การสอบ lab กริ๊งในรายวิชา 306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
สอบวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2558 ให้นิสิตเข้ารายงานตัวตามห้องที่ได้แจ้งไว้
ตามเอกสารแนบ(คลิก) และเริ่มรายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น. เท่านั้น
และเริ่มเข้าสอบตามกลุ่มในเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
และให้นิสิตปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด
ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2558
 2.ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 25-26 เม.ย. 59
รายชื่อผู้ขอเลื่อนรับปริญญาคลิก
**ให้นิสิตผู้ที่ทำเรื่องเลื่อนรับปริญญา(รับวันที่ 25-26 เม.ย. 2559) ว่าตนเองมีชื่อหรือไม่ หากไม่มีชื่อให้นิสิตรีบติดต่อกับกองทะเบียนฯ โดยด่วน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2558
 3.กำหนดการลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
กำหนดการลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
นิสิตระดับปริญญาตรีวิทยาลัยนานาชาติ
 • ทุกชั้นปีลงทะเบียน วันที่ 16-22 พ.ย. 2558 ในวันที่ 16 พ.ย. ระบบเปิด 9.00 น.
  **เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าเฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ
  ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 2558


  นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ-ภาคพิเศษ
 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 55 และรหัสน้อยกว่า 55 วันที่ 27 พ.ย.- 6 ธ.ค. 2558
  ในวันที่ 27 พ.ย. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 56 วันที่ 30 พ.ย.-6 ธ.ค. 2558
  ในวันที่ 30 พ.ย. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 57 วันที่ 1-6 ธ.ค. 2558
  ในวันที่ 1 ธ.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 58 วันที่ 2-6 ธ.ค. 2558
  ในวันที่ 2 ธ.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 27 พ.ย.- 6 ธ.ค. 2558
  ในวันที่ 27 พ.ย. ระบบเปิด 8.30 น.

  **เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2558

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2558
   4.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2558
  สำหรับนิสิตที่ยื่นกู้ปีการศึกษา 2558 ภาคต้น ทางกองทุนทำเรื่องผ่อนผันชำระล่าช้าโดยไม่เสียค่าปรับถึงวันที่ 30 พ.ย. 2558 ตรวจรายชื่อ คลิก

  ช่วงสอบกลางภาค 5-18 ต.ค. 2558

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2558
   5.ข้อมูลสำหรับการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา
 • คำชี้แจง
 • ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • หอพัก
  [CLICK]
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2558
   6.การประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2558
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร 038-102640   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2558
   7.จัดการรหัสผ่านด้วยตัวเอง !!! ..... ง่าย สะดวก ทำได้ตลอดเวลา

  Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ
  ประกาศโดย   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
   8.ประกาศจากมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์
  ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยบูรพาไม่อนุญาต ให้ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัย

  ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2558
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29