เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการสอบวิชา 30310159(ด่วนที่สุด)
นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 30310159 เคมี 1 ประจำภาคต้น 2559
โปรดตรวจสอบรายชื่อนิสิตและห้องสอบกลางภาคตารางสอบคลิก

นิสิตจะต้องเข้าสอบตามห้องที่กำหนดเท่านั้น หากนิสิตไม่พบรายชื่อ
โปรดแจ้ง อ. ผู้สอนประจำกลุ่ม ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559
ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2559
 2.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2558(ด่วนที่สุด)
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และคณะโลจิสติกส์
ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 ส.ค. 2559
มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 5-30 ก.ย. 59

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 8 ส.ค. 2559
มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-20 ก.ย. 59

**โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
(นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2559
 3.กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
นิสิตสามารถชำระเงินค่าเทอมล่าช้าที่กองคลังชั้น 3 ตึกภปร.ตั้งแต่วันที่ 3-11 ก.ย. 59 เสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน โดยพิมพ์ใบค่าใช้จ่ายได้ที่กองทะเบียน

 • ช่วงวันรับชำระเงินรายวิชาที่เทียบโอนได้ 19-25 ก.ย. 2559

 • รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
   4.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559(ด่วน)  คู่มือขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
   5.จัดการรหัสผ่านด้วยตัวเอง !!! ..... ง่าย สะดวก ทำได้ตลอดเวลา

  Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ
  ประกาศโดย   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
   6.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560
  รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2557 มารับวันที่ 15-16 พ.ค.2559 คลิก
  ให้นิสิตที่ยื่นคร้องขอเลื่อนรับปริญญาตรวจสอบรายชื่อหากไม่พบรายชื่อให้แจ้งกองทะเบียนโดยด่วน
  **ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2559
   7.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   8.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29