เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)


นิสิตที่ลดรายวิชาเหลือ 0 หน่วยกิตในภาคเรียนฤดูร้อน 2558 ดังรายชื่อคลิก ให้นิสิตมาติดต่อยกเลิกการลงทะเบียนที่กองทะเบียน (ขณะนี้ได้ทำการ Lock ระบบไว้) โดยมาติดต่อก่อนวันที่ 28 ก.ค. 2559 มิฉะนั้นจะลงทะเบียนไม่ได้
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
 2.จัดการรหัสผ่านด้วยตัวเอง !!! ..... ง่าย สะดวก ทำได้ตลอดเวลา(ด่วนที่สุด)

Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ
ประกาศโดย   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
 3.การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
 
ช่วงประเมินการสอนของอาจารย์ วันที่ 4-31 ก.ค.2559
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อสอบถาม
ได้ที่งานประกันคุณภาพศึกษา
โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
เว็บประเมิน http://assess.buu.ac.th [CLICK]  
ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
 4.กำหนดการภาคเรียนที่ฤดูร้อน 2558(ด่วนมาก)
นิสิตที่จะคืนสภาพแบบมีรายวิชาในภาคฤดูร้อน 2558 นิสิตต้องทำคำร้องคืนสภาพ(Re08) โดยมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีเรียบร้อยร้อย มาติดต่อภายในวันที่ 24 ก.ค. 2559 ภายใน 16.00 น. มิฉะนั้นจะไม่สามารถคืนรายวิชาได้

นิสิตที่ยื่นเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษาดังมีรายชื่อต่อไปนี้ คลิก
สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรับภายใน 31 ส.ค. 2559


รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2559
 5.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_test.asp

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
 6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29