เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ช่วงชำระเงินค่าเทอมล่าช้า ที่กองคลังฯ ชั้น 3 ตึกภ.ป.ร. โดยพิมพ์ใบชำระเงินที่กองทะเบียนฯ
 • วันที่ 4-12 ก.พ. 2560

  วันประกาศพ้นสภาพการเป็นนิสิตเนื่องจากไม่ชำระเงินค่าเทอม วันที่ 20 ก.พ. 2560

  สำหรับนิสิตนานาชาติ
  ช่วงวันชำระเงินค่าเทอมที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือชำระเงินออนไลน์
 • วันที่ 30 ม.ค.-28 ก.พ. 2560

  **สามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรและ ธ.ธนชาต

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2559
   2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)

  Click เพื่อขยาย
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2560
   3.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560
 • นิสิตที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่จะขอแต่งกายเป็นว่าที่ร้อยตรีในงานพระราชทานปริญญาบัตร
  ให้นิสิตยื่นเอกสารคำสั่งแต่งตั้งยศ และสำเนาบัตรประชาชนที่กองทะเบียนฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560

 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค.2560
  ระดับปริญญาเอกและผู้เข้ารับเป็นภิกษุคลิก
  ระดับปริญญาตรีคลิก
  ระดับปริญญาโทคลิก


  หมายเหตุ
  รายละเอียดการฝึกซ้อม และลำดับการเข้ารับสำหรับผู้เข้าร่วมพระราชทานปริญญาบัตร จะดำเนินการแจ้งภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2559
   4.ข้อมูลการชำระค่ารายวิชาเทียบโอน (ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559)

  Click เพื่อขยาย
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 กุมภาพันธ์ 2560
   5.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29