เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
รายละเอียดที่ เมนู "การยื่นคำร้องขอรับปริญญา"

คู่มือขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2558
 2.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2558(ด่วน)
สำหรับนิสิตที่ยื่นกู้ปีการศึกษา 2558 ภาคต้น ทางกองทุนทำเรื่องผ่อนผันชำระล่าช้าโดยไม่เสียค่าปรับถึงวันที่ 19 ต.ค. 2558 ตรวจรายชื่อ คลิก

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชำระที่ธนาคารได้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 2558
คู่มือพิมพ์ใบชำระเงิน
**ก่อนการชำระเงินตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มให้ถูกต้องก่อน

ช่วงวันรับชำระเงินรายวิชาที่เทียบโอนได้ 21-27 ก.ย. 2558

ช่วงสอบกลางภาค 5-18 ต.ค. 2558

รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2558
 3.ประกาศจากมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์
ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยบูรพาไม่อนุญาต ให้ผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่าน เข้า-ออก มหาวิทยาลัย

ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   7 กันยายน 2558
 4.การขับขี่รถจักรยานยนต์
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ขอความร่วมมือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
๒. รถจักรยานยนต์ขับขี่ไม่เกิน ๒ คนต่อคัน
๓. ใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กม./ชม.


ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2558
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29