เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2558(ด่วน)
สำหรับนิสิตที่ชำระเงินค่าเทอมล่าช้า
สามารถชำระได้ที่กองคลังชั้น 3 ตึกภปร.โดยเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน
ภายในวันที่ 13 ก.ย. 2558


สำหรับนิสิตที่ยื่นกู้ปีการศึกษา 2558 ภาคต้น ทางกองทุนทำเรื่องผ่อนผันชำระล่าช้าโดยไม่เสียค่าปรับถึงวันที่ 30 .ย. 2558ตรวจรายชื่อ คลิก

สำหรับนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ชำระที่ธนาคารได้ถึงวันที่ 25 ก.ย. 2558
คู่มือพิมพ์ใบชำระเงิน
**ก่อนการชำระเงินตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มให้ถูกต้องก่อน


รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2558
 2.การขับขี่รถจักรยานยนต์
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ขอความร่วมมือ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัย ดังนี้
๑. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
๒. รถจักรยานยนต์ขับขี่ไม่เกิน ๒ คนต่อคัน
๓. ใช้ความเร็วไม่เกิน ๓๐ กม./ชม.


ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 กันยายน 2558
 3.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558
รายละเอียดที่ เมนู "การยื่นคำร้องขอรับปริญญา"
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2558
 4.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29