เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557(มี.ค.-พ.ค.)(ด่วนที่สุด)
เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ที่เข้าเรียนเทอมฤดูร้อน

กำหนดการชำระเงินภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 • ชำระที่ธนาคารวันที่ 23-29 มี.ค. 2558
  โดยชำระเงินได้ที่ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ธนชาติ ธ.กสิกรไทย

  เฉพาะนิสิตหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต รหัส 54
  กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
 • ลงทะเบียนวันที่ 23 -29 มี.ค. 2558 ในวันที่ 23 มี.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   14 กุมภาพันธ์ 2558
   2.กำหนดการภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
  ช่วงงดเรียนแบบติด W ในระบบ
 • วันที่ 16 ก.พ.– 11 พ.ค. 2558

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
   3.การยื่นคำร้องขอรับปริญญา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
  สำหรับนิสิตที่ขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาไม่ทันตามกำหนด นิสิตจะทำรายการได้อีกครั้งในวันที่ 11 เม.ย. 2558 โดยนิสิตต้องชำระระเงินที่กองคลังฯ ชั้น3 ตึกภปร.

  สำหรับนิสิตที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
  ให้นำใบที่ชำระเงิน, RE15 และรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
  สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยฯ ส่งรูป 2 นิ้ว 4 รูป
  ยื่นที่กองทะเบียนฯ ไม่เกินวันที่ 28 มีนาคม 2558
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
   4.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29