เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับนิสิตที่ไม่ได้รายงานตัวออนไลน์(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตรายงานตัวที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ทำการกรอกประวัตินิสิตที่หน้าเว็บ http://reg.buu.ac.th ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 4 ส.ค. 2557 มิฉะนั้นจะลงทะเบียนเรียนไม่ได้ และไม่ได้รับบัตรนิสิต
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2557
 2.ประกาศงดบริการกองคลังและทรัพย์สิน(ด่วนที่สุด)
กองคลังและทรัพย์สิน ของดบริการในวันที่ 1-3 ส.ค. 2557 เนื่องจากไปอบรมสัมมนา และงดบริการการขอเอกสารทางการศึกษาทุกชนิดที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2557
 3.กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รหัส 57 และรายละเอียดต่างๆสำหรับนิสิตใหม่(ด่วนที่สุด)
กำหนดการวันที่ 6-8 ส.ค. 2557 คลิก

รายละอียดสำหรับนิสิตใหม่ คลิก
ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต   วันที่ประกาศ   28 กรกฎาคม 2557
 4.ประกาศสำหรับนิสิตใหม่ที่รายงานตัวแล้ว ที่ไม่สามารถล็อกอินระบบได้(ด่วนมาก)
ขั้นตอนการขอ password ใหม่คลิก ใช้ได้ทุกบราวเซอร์ ยกเว้น IE8
ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2557
 5.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2557
กำหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557

นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ-ภาคพิเศษ
 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 54 และรหัสน้อยกว่า 54 วันที่ 1-5 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 1 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 55 วันที่ 4-10 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 4 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 56 วันที่ 5-10 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 5 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 57 วันที่ 7-10 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 7 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 4-10 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 4 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  กำหนดการยื่นเอกสารเทียบโอนที่กองทะเบียนฯ
 • วันที่ 13-24 ส.ค. 2557

  ช่วงเพิ่ม-ลดออนไลน์นิสิตระดับปริญญาตรี
 • วันที่ 13-17 ส.ค. 2557

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   6.กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ภาคต้น ปีการศึกษา 2557
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2557
   7.ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2557
   8.คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • พ.ศ.2545 (สำหรับนิสิต รหัส 45-48)  
 • พ.ศ.2549 (สำหรับนิสิต รหัส 49-53)  
 • พ.ศ.2554  
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2550
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29