เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2560(ด่วนที่สุด)
นิสิตระดับปริญาตรี
 • คณะแพทยศาสตร์สำเร็จการศึกษา วันที่ 27 เม.ย. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 25 พ.ค.-30 มิ.ย. 61

 • คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศรที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 พ.ค. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 25 พ.ค.-30 มิ.ย. 61

  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
  ตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษาคลิก
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2561
   2.ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2560(ด่วนที่สุด)

  Click เพื่อขยาย

  **สำหรับนิสิตที่มีหนี้สินจะไม่สามารถเพิ่ม-ลดรายวิชาได้(ตรวจสอบหนี้สินคลิก) แต่ถ้าเป็นกรณีแจ้งสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้ชำระเงินให้มาแจ้งยกเลิกได้ที่กองทะเบียนฯ
  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2560
   3.กำหนดจัดโครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(BUU-GET) ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2560
   4.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29