เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2561
 2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2561
 3.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย 2560(ด่วนมาก)
นิสิตระดับปริญญาตรี
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 มิ.ย. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ค. เป็นต้นไป

 • คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.ค.เป็นต้นไป

 • วิทยาลัยนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. เป็นต้นไป

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. เป็นต้นไป

 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ สำเร็จการศึกษา วันที่ 14 มิ.ย. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. เป็นต้นไป

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. เป็นต้นไป

 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 มิ.ย. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. เป็นต้นไป

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์สำเร็จการศึกษา วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. เป็นต้นไป

  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)

  กรณีมารับเอกสารแทนต้องใช้เอกสารดังนี้
  1.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสาร
  2.บัตรนิสิตตัวจริงของเจ้าของเอกสาร
  3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับแทน
  ตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษาคลิก

  **การรับเอกสารเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดบริการถึง 20.30 น. ส่วนวันอื่นๆ ตามเวลาราชการ
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2561
   4.ช่วงประเมินการเรียนการสอน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560(ด่วน)

  Click ไปเว็บประเมิน
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพ   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2561
   5.ประกาศงดการเรียนการสอนนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ทุกชั้นปี
  ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   20 กรกฎาคม 2561
   6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29