เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการพิมพ์ใบชำระเงิน นิสิตรักษาสภาพ(ด่วนที่สุด)
หากนิสิตพิมพ์ใบแล้ว ไปชำระเงินที่ธนาคารไม่ได้ให้ทำการพิมพ์ใบชำระเงินใหม่ เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลใบชำระเงินของนิสิตรักษาสภาพ
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2557
 2.แจ้งอาการความพิการหรือบกพร่องต่างๆ(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่ได้บันทึกข้อมูลความพิการไว้ในประวัตินิสิต
ช่วยแจ้งอาการความพิการหรือความบกพร่องทางการได้ยิน มองเห็น หรืออื่น ๆ
โดยแจ้งด้วยตนเองที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคาร ภปร
**หมายเหตุนิสิตที่สายตาสั้นไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องทางการมองเห็น รบกวนแก้ไขข้อมูลตนเองที่หน้า แก้ไขระเบียนประวัติ

รายชื่อนิสิตที่บันทึกข้อมูลพิการในระบบบริการการศึกษา Click
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลฯ   วันที่ประกาศ   26 สิงหาคม 2557
 3.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินระดับปริญญาตรี
 • วันที่ 21-29 ส.ค. 2557

  ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินระดับบัณฑิตศึกษา
 • วันที่ 25-29 ส.ค. 2557

  ช่วงชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรและธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • วันที่ 25-29 ส.ค. 2557

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   4.เบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทะเบียนฯ
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
   5.คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • พ.ศ.2545 (สำหรับนิสิต รหัส 45-48)  
 • พ.ศ.2549 (สำหรับนิสิต รหัส 49-53)  
 • พ.ศ.2554  
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2550
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29