เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2561
 2.กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2561
 3.ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ของนิสิต(ด่วนมาก)
กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ขอเชิญร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจของ
ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ของนิสิตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ http://goo.gl/XjNyQ5 ขอบคุณที่ร่วมทำแบบประเมินค่ะ


ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤศจิกายน 2561
 4.วันสุดท้ายของการดรอป(ด่วนมาก)
วันสุดท้ายของการดรอป
รายละเอียด CLICK


Click เพื่อขยาย
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2561
 5.ช่วงประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)

Click ไปเว็บประเมิน
ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพ   วันที่ประกาศ   25 ตุลาคม 2561
 6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ https://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29