เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 ตุลาคม 2562
 2.นิสิตทุกรหัสแจ้งทำบัตรนิสิตใหม่ฟรี โดยเป็นบัตร ATM แบบ VISA Debit(ด่วนที่สุด)
นิสิตทุกรหัสสามารถสมัครทำบัตรได้แล้ว

Click เพื่อขยาย
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2562
 3.กำหนดการเพิ่ม-ลดออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562(ด่วน)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลดออนไลน์ระดับปริญญาตรีคลิก
นิสิตท่านใดยังไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ ให้ติดต่ลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด่วน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2562
 4.การเทียบเคียงรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2554(ด่วน)

ประกาศโดย   กองทะบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 5.การชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

Click เพื่อขยาย
  คู่มือการพิมพ์ใบชำระเงิน
รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   19 พฤศจิกายน 2562
 6.การจองชุดครุย
ร้านครุยสุกัญญา (คู่สัญญากับมหาวิทยาลัย)
รับจองชุดครุยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี 2561
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 พฤศจิกายน 2562
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29