เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับรายวิชาปรับแผนของนิสิต ภาคฤดูร้อนปี 2557 ช่วงที่ 2(ด่วนที่สุด)
รายวิชาปรับแผนจะปรับค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตหลังช่วงเพิ่มลดออนไลน์ เมื่อปรับเสร็จสิ้นจะแจ้งให้นิสิตตรวจสอบก่อนการชำระเงินอีกครั้ง
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   15 พฤษภาคม 2558
 2.กำหนดการลงทะเบียนภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2557(มิ.ย.-ส.ค.)(ด่วนที่สุด)
เพิ่ม-ลดออนไลน์ระดับปริญญาตรี
 • ทุกชั้นปี วันที่ 2 -8 มิ.ย. 2558 ในวันที่ 2 มิ.ย. ระบบเปิด 8.30 น.

  ระดับบัณฑิตศึกษา
  กำหนดการลงทะเบียน
 • ลงทะเบียนวันที่ 25-31 พ.ค. 2558 ในวันที่ 25 พ.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2558
   3.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29