เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศสำหรับนิสิตใหม่ที่รายงายตัวแล้ว ที่ไม่สามารถล็อกอินระบบได้(ด่วนมาก)
ขั้นตอนการขอ password ใหม่คลิก
ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2557
 2.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2557
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 13 ส.ค.2557

กำหนดการลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2557

นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ-ภาคพิเศษ
 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 54 และรหัสน้อยกว่า 54 วันที่ 1-5 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 1 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 55 วันที่ 4-10 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 4 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 56 วันที่ 5-10 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 5 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

 • นิสิตปริญญาตรีรหัส 57 วันที่ 7-10 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 7 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • ลงทะเบียนออนไลน์ วันที่ 4-10 ส.ค. 2557
  ในวันที่ 4 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   3.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษา
  ระดับปริญญาตรี
  คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

  ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 24 มิ.ย. 57
  ให้มารับเอกสารวันที่ 23 ก.ค. 57 เป็นต้นไป

  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 7 ก.ค. 57
  ให้มารับเอกสารวันที่ 12 ก.ค. 57 เป็นต้นไป

  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว

  ที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 3 ก.ค. 57
  ให้มารับเอกสารวันที่ 24 ก.ค. 57 เป็นต้นไป

  **เอกสารที่ต้องนำมารับเอกสาร
  1.บัตรนิสิต (หากสูญหาย ให้นำใบแจ้งความและบัตรประชาชนมาแทน)
  2.ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนปริญญา
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   4.ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   10 กรกฎาคม 2557
   5.คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • พ.ศ.2545 (สำหรับนิสิต รหัส 45-48)  
 • พ.ศ.2549 (สำหรับนิสิต รหัส 49-53)  
 • พ.ศ.2554  
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2550
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29 (Server72)