เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

**นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระเงินตามกำหนดเวลา หากนิสิตไม่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษา
ทางกองทะบียนฯ จะไม่เสนอชื่อสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย 2562

คู่มือการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา

นิสิตสิตจะรับเอกสารจบการศึกษาได้ต่อเมื่อนิสิตมีสถานะจบการศึกษา
โดยตรวจสอบที่เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2563
 2.การจองชุดครุย(ด่วนมาก)
ร้านครุยสุกัญญา (คู่สัญญากับมหาวิทยาลัย) มีสาขาเดียวที่ปิ่นเกล้า
รับจองชุดครุยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563)

ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2563
 3.นิสิตทุกรหัสแจ้งทำบัตรนิสิตใหม่ฟรี โดยเป็นบัตร ATM แบบ VISA Debit(ด่วนมาก)
นิสิตทุกรหัส( ยกเว้นนิสิตที่คาดว่าจะจบ 2562/1)สามารถสมัครทำบัตรได้แล้ว ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตร

Click เพื่อขยาย คลิกเพื่อสมัคร
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 สิงหาคม 2562
 4.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคต้น 2562(ด่วน)
นิสิตระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 13 ธ.ค. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 23 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

คณะวิทยาการสารสนเทศ ที่สำเร็จการศึกษา
วันที่ 12 ธ.ค. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 3 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป

คลิกเพื่อ ตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา
**โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
(นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)

กรณีมารับเอกสารแทนต้องใช้เอกสารดังนี้
1.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสาร
2.บัตรนิสิตตัวจริงของเจ้าของเอกสาร
3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับแทน
**การรับเอกสารเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดบริการถึง 20.30 น. ส่วนวันอื่นๆ ตามเวลาราชการ
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ธันวาคม 2562
 5.การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561(ด่วน)
คลิกดูรายละเอียด
ยื่นคำร้องออนไลน์ รายละเอียด
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2562
 6.การเทียบเคียงรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2554(ด่วน)

ประกาศโดย   กองทะบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 7.รายชื่อผู้โชคดีได้รับบัตรชมภาพยนต์เครือเมเจอร์ จากการทำบัตรนิสิตใหม่
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2562
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29