เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556
รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาปีการศึกษา 2556 คลิก
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรคลิก


รายชื่อผู้ขอเปลี่ยนคำหน้าคำอ่านงานพระราชทานปริญญาปีการศึกษา 2556 คลิก

รายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติแต่งกายข้ามเพศในงานพระราชทานปริญญาปีการศึกษา 2556คลิก

ให้นิสิตผู้ที่ทำเรื่องแจ้งเปลี่ยนคำหน้าคำอ่านและผู้ขอแต่งกายข้ามเพศ(รับวันที่ 19-20 มี.ค. 2558) ว่าตนเองมีชื่อหรือไม่ หากไม่มีชื่อให้นิสิตรีบติดต่อกับกองทะเบียนฯ โดยด่วน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
 2.กำหนดการภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินค่าเทอมทางเว็บไซท์ (ใช้เครื่องพิมพ์ Laserเท่านั้น)
 • เฉพาะนิสิตวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ วันที่ 1 – 22 ก.พ. 2558 คู่มือพิมพ์ใบชำระเงิน

  ช่วงการชำระเงินที่ธนาคาร
 • เฉพาะนิสิตวิทยาลัยบริหารรัฐกิจ วันที่ 1 – 28 ก.พ. 2558

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
   3.การยื่นคำร้องขอรับปริญญา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2557
  1. บันทึกข้อมูลผ่านระบบ http://reg.buu.ac.th ระหว่างวันที่ 2 - 10 มีนาคม 2558
  2. พิมพ์เอกสาร RE15 และใบชำระเงิน จากระบบ
  3. นำใบแจ้งชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคาร ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2558
  4. นำใบที่ชำระเงิน, RE15 และรูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ
  ยื่นที่กองทะเบียนฯ ไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2558

  รายละเอียดประกาศ [CLICK]
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2558
   4.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29