เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 กันยายน 2560
 2.ช่วงขยายเวลาการชำระเงินนิสิตกู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา 2560 เทอม 1(ด่วนมาก)
นิสิตกู้ยืมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนภายใน 30 ก.ย. 2560 โดยไม่เสียค่าปรับ โดยชำระเงินที่กองคลังชั้น 3 ตึก ภปร.
ตรวจสอบรายชื่อคลิก
ประกาศโดย   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2560
 3.กำหนดปฏิทินภาคต้น ปี 2560(ด่วน)
ช่วงวันชำระค่าลงทะเบียนเรียนล่าช้า โดยทำคำร้อง RE01 เพื่อคืนรายวิชา
และเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
(ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ )
 • ทุกชั้นปี วันที่ 11-24 ก.ย. 60
  โดยนำเอกสาร RE01 มาส่งที่กองทะเบียนฯ ตึกศุนย์กิจกรรมนิสิตชั้น 1 หากพ้นกำหนดดังกล่าวนิสิตจะถูกคัดพ้นสภาพ


  เฉพาะ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
 • ช่วงพิมพ์ใบค่าลงทะเบียนและชำระเงิน ทุกชั้นปี วันที่ 29 ส.ค.-25 ก.ย. 60
  สามารถชำระออนไลน์หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย หรือ ธ.ธนชาต

  เฉพาะ นิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
 • ช่วงชำระเงินค่าลงทะเบียน ทุกชั้นปี วันที่ 1-30 พ.ย. 60
  สามารถชำระออนไลน์หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย หรือ ธ.ธนชาต

  **นิสิตต้องตรวจสอบรายวิชาและกลุ่มให้ครบถ้วนก่อนการชำระเงิน

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2560
   4.ข้อมูลการชำระค่ารายวิชาเทียบโอน (ภาคต้น ปีการศึกษา 2560)

  Click เพื่อขยาย
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 กันยายน 2560
   5.กองทะเบียนฯ รับสมัครนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

 • ประกาศรับสมัครและคุณสมบัติ [คลิก]
 • ใบสมัคร [คลิก]
 • ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบ [คลิก]
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 สิงหาคม 2560
   6.ช่วงชำระค่าเทอม ภาคต้น ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 สิงหาคม 2560
   7.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2559
  นิสิตระดับปริญาตรี
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ส.ค. 2560
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 28 ส.ค.-30 ก.ย. 60

 • วิทยาลัยนานาชาติที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 15 ส.ค. 2560
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 22 ส.ค.-30 ก.ย. 60

 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ส.ค. 2560
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 29 ส.ค.-30 ก.ย. 60

  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2560
   8.กำหนดจัดโครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(BUU-GET) ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2560
   9.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   10.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29