เมนูหลัก

ตรวจสอบข้อมูลการรับปริญญา กรุณาระบุข้อมูลให้ครบทั้ง 2 อย่าง
โปรดระบุเลขประจำตัวนิสิต*

เลขที่บัตรประชาชน*  


คำแนะนำ
1. ระบุรหัสนิสิตให้ครบ 8 หลัก
2. สำหรับนิสิตไทยระบุเลขบัตรประชาชน สำหรับนิสิตต่างชาติระบุเลขพาสปอร์ต
3. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29