ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายวิชา 312201 สถิติเบื้องต้น(รหัสเก่า)(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่มีความประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา 312201 สถิติเบื้องต้น (รหัสเก่า) ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แจ้งรายชื่อกับอาจารย์ผู้สอนรายวิชา 31220159 สถิติเบื้องต้น (รหัสใหม่) ตามวันและเวลาที่ปรากฎในระบบทะเบียน (กลุ่มใดก็ได้) ในครั้งแรกที่ทำการเรียนการสอน หากไม่แจ้งรายชื่อในครั้งแรกจะไม่อนุญาตให้เพิ่มรายชื่อในภายหลัง
**หมายเหตุ ทั้งนี้การอนุมัติให้เพิ่มรายชื่อลงทะเบียนเรียนรายวิชา 312201 สถิติเบื้องต้น ในแต่ละกลุ่มนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอนแต่ละกลุ่ม
ประกาศโดย   ภาควิชาคณิตศาสตร์   วันที่ประกาศ   26 กรกฎาคม 2560
 2.ประกาศงดบริการกองทะเบียนและประมวลการศึกษา(ด่วนที่สุด)
เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนกองทะเบียนฯจึงงดบริการ
วันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ช่วงเวลา 17.00-20.30 วันที่ 24 ก.ค.-4 ส.ค. 2560
วันเสาร์-อาทิตย์วันที่ 29-30 ก.ค. 2560
วันศุกร์ที่ 28 ก.ค. 2560
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2560
 3.ประกาศไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยดับวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560(ด่วนที่สุด)
นิสิตยังสามารถลงทะบียนออนไลน์ได้ปกติ แต่สำหรับการขอ password เข้าระบบ นิสิตต้องดำเนินการขอรหัสผ่านด้วยตนเองทาง e-mail ในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560 หากดำเนินการเองไม่ได้ ให้รีบติดต่อก่อนวันดังกล่าว
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   25 กรกฎาคม 2560
 4.กำหนดปฏิทินภาคต้น ปี 2560(ด่วนที่สุด)
นิสิตต้องลงทะเบียนตามช่วงเวลาที่กำหนดมิฉะนั้นจะเสียค่าปรับ

 • ช่วงลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ
 • ชั้นปี 2- 4 วันที่ 17-21 ก.ค. 60
  *ระบบเปิดวันที่ 17 ก.ค. เวลา 9.00 น.
 • ชั้นปี 1 วันที่ 3-4 ส.ค. 60
  *ระบบเปิดวันที่ 3 ส.ค. เวลา 9.00 น.


 • ช่วงลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับปริญญาตรี(ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติ)
 • ชั้นปี 4 วันที่ 28 ก.ค.-4 ส.ค. 60
  *ระบบเปิดวันที่ 28 ก.ค. เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปี 3 วันที่ 31 ก.ค.-4 ส.ค. 60
  *ระบบเปิดวันที่ 31 ก.ค. เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปี 2 วันที่ 1-4 ส.ค. 60
  *ระบบเปิดวันที่ 1 ส.ค. เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปี 1 วันที่ 2-4 ส.ค. 60
  *ระบบเปิดวันที่ 2 ส.ค. เวลา 8.30 น.


 • ช่วงลงทะเบียนออนไลน์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • ทุกชั้นปี วันที่ 28 ก.ค.-4 ส.ค. 60
  *ระบบเปิดวันที่ 28 ก.ค. เวลา 8.30 น.


 • วันเปิดภาคเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ วันที่ 5 ส.ค. 60
 • วันเปิดภาคเรียน นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ วันที่ 7 ส.ค. 60
 • วันเปิดภาคเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแบบไม่เต็มเวลา วันที่ 5 ส.ค. 60
 • วันเปิดภาคเรียน นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาแบบเต็มเวลา วันที่ 7 ส.ค. 60

 • ช่วงวันยื่นเอกสารการเทียบโอนรายวิชา วันที่ 5-20 ส.ค. 60

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2560
   5.ประกาศสถาบันภาษา(ด่วนมาก)
  สถาบันภาษากำหนดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษรอบพิเศษ 4 ในวันที่ 19 ส.ค. 60 เวลา 13.00-15.00 น. เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสำหรับผู้ที่สนใจสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 038-102700 ต่อ 602 และ 603 หรือ http://li.buu.ac.th
  ประกาศโดย   สถาบันภาษา   วันที่ประกาศ   26 กรกฎาคม 2560
   6.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559(ด่วน)

  Click เพื่อขยาย

  ขณะนี้สามารถชำระเงินได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารกรุงไทย 2 ธนาคาร
  ขออภัยในความไม่สะดวก
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 พฤษภาคม 2560
   7.กำหนดจัดโครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(BUU-GET) ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2560
   8.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   9.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557