1.กรณีที่ใช้ IE 7 จะเกิด Error ตอนทำการคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบ ให้ดำเนินการดังภาพ
   

   
2.ขั้นตอนการตรวจสอบ IE ว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไร   

2.1 เปิด IE ขึ้นมา
2.2 คลิกที่เมนู Help->About Internet Explorer

รูป IE version 7

รูป IE version 6