เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.รายชื่อผู้ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญามาปีการศึกษา 2556 และผู้ที่แจ้งเปลี่ยนคำหน้าคำอ่าน(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตผู้ที่ทำเรื่องขอเลื่อนรับปริญญาและผู้ที่แจ้งเปลี่ยนคำหน้าคำอ่านไว้ ตรวจรายชื่อ(รับวันที่ 19-20 มี.ค. 2558) ว่าตนเองมีชื่อหรือไม่ หากไม่มีชื่อให้นิสิตรีบติดต่อกับกองทะเบียนฯ โดยด่วน

รายชื่อผู้ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญามาปีการศึกษา 2556 คลิก

รายชื่อผู้ขอเปลี่ยนคำหน้าคำอ่านงานพระราชทานปริญญาปีการศึกษา 2556 คลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2557
 2.ประกาศปิดรับบริการกองทะเบียนฯ(ด่วนมาก)
ประกาศปิดรับบริการกองทะเบียนฯในช่วงวันที่ 27-28 ธ.ค.2557 และช่วงวันที่
31 ธ.ค. 2557 – 4 ม.ค. 2558 เนื่งจากเป็นช่วงปิดเทอมและเทศการปีใหม่
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   21 ธันวาคม 2557
 3.กำหนดให้นิสิตทำการประเมินการสอนของอาจารย์ 2557/1(ด่วนมาก)
ให้นิสิตที่ทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 21 พ.ย. - 21 ธ.ค. 2557

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน สามารถสอบถามได้ที่ งานประกันคุณภาพศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2557
 4.กำหนดการภาคปลาย ปีการศึกษา 2557(ด่วน)
กำหนดการเพิ่ม-ลดรายวิชาออนไลน์ ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย
นิสิตระดับปริญญาตรีภาคปกติ-ภาคพิเศษ
 • นิสิตปริญญาตรี วันที่ 5 – 11 ม.ค. 2558
  ในวันที่ 5 ม.ค. ระบบเปิด 8.30 น.
  คู่มือการเพิ่ม-ลดออนไลน์ คลิก

  กำหนดการเพิ่ม-ลดรายวิชา ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกชั้นปี วันที่ 12 - 18 ม.ค. 2558
  ในวันที่ 18 ม.ค. ระบบเปิด 8.30 น.
  **เฉพาะนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาต้องรับเอกสารเพิ่ม-ลดที่กองทะเบียนฯ และดำเนินการทำในระบบ


  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   9 ตุลาคม 2557
   5.ประกาศการย้ายห้องเรียน รายวิชาเคมีอินทรีย์ 1
  รายวิชา 303222 เคมีอินทรีย์ 1 กลุ่ม 1 โดยมี ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์เป็นผู้สอน
  ในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 สำหรับนิสิตรหัส 57 คณะเภสัชศาสตร์
  ได้ย้ายห้องเรียน จากห้องประชุม UAD-202 ไปที่ ห้อง KA-500
  ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   วันที่ประกาศ   11 ธันวาคม 2557
   6.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2557
  ช่วงสอบปลายภาค
 • วันที่ 8 -22 ธ.ค. 2557

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   7.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29