เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 • ช่วงวันสอบกลางภาควันที่ 3-9 ต.ค. 59
 • ช่วงวันงดเรียนรายวิชา 3-13 พ.ย. 59 (ติด W ในทรานสคริป)

 • ช่วงวันรับชำระเงินรายวิชาที่เทียบโอนได้ 19-25 ก.ย. 2559

 • รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
   2.ประกาศการสอบวิชา 30310159(ด่วน)
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 30310159 เคมี 1 ประจำภาคต้น 2559
  โปรดตรวจสอบรายชื่อนิสิตและห้องสอบกลางภาคตารางสอบคลิก

  นิสิตจะต้องเข้าสอบตามห้องที่กำหนดเท่านั้น หากนิสิตไม่พบรายชื่อ
  โปรดแจ้ง อ. ผู้สอนประจำกลุ่ม
  ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2559
   3.กำหนดการยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559(ด่วน)  คู่มือขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   19 สิงหาคม 2559
   4.จัดการรหัสผ่านด้วยตัวเอง !!! ..... ง่าย สะดวก ทำได้ตลอดเวลา

  Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ
  ประกาศโดย   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
   5.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560
  รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2557 มารับวันที่ 15-16 พ.ค.2559 คลิก
  ให้นิสิตที่ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญาตรวจสอบรายชื่อหากไม่พบรายชื่อให้แจ้งกองทะเบียนฯ โดยด่วน
  **ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2559
   6.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   7.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29