เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศย้ายสำนักงาน(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กันยายน 2557
 2.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
ช่วงวันรับชำระเงินล่าช้าแบบเสียค่าปรับ(ชำระที่กองคลังชั้น 3 ตึกภปร. )
 • วันที่ 30 ส.ค.– 14 ก.ย. 2557

  ช่วงวันรับชำระเงินรายวิชาที่เทียบโอนได้
 • วันที่ 22 – 28 ก.ย. 2557

  ช่วงสอบกลางภาค
 • วันที่ 29 ก.ย.-12 ต.ค. 2557

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   3.ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา 2557 เทอม 1(ด่วน)
  นิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาครบหลักสูตรแล้ว ในปีการศึกษา 2557 ภาคเรียนที่ 1
  ให้ขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา
 • วันที่ 15-30 ก.ย. 2557

 • ช่วงชำระเงินค่าขึ้นทะบียนสำเร็จการศึกษาที่ธนาคาร
 • วันที่ 13-17 ต.ค. 2557

 • นิสิตสามารถชำระเงินที่ธนาคารดังต่อไปนี้
  1. ธ.กรุงไทย, 2. ธ.ไทยพาณิชย์, 3. ธ.นครหลวงไทย, 4. ธ.กสิกรไทย

  **กำหนดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนปริญญาที่กองทะเบียนฯ
 • วันที่ 13-19 ต.ค. 2557
  โดยมีเอกสารดังนี้
  1.ใบขึ้นทะเบียนปริญญา RE 15
  2.ใบที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
  3.ใบเสร็จการชำระเงิน
  4.รูปถ่ายชุดครุย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

  เอกสารหมายเลข 1-3 พิมพ์จากระบบในเมนู แจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
  คู่มือการขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2557
   4.เบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทะเบียนฯ
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
   5.คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • พ.ศ.2545 (สำหรับนิสิต รหัส 45-48)  
 • พ.ศ.2549 (สำหรับนิสิต รหัส 49-53)  
 • พ.ศ.2554  
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2550
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29