เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(เฉพาะนิสิตศึกษาศาสตร์ที่ไปฝึกสอน)(ด่วนที่สุด)
เฉพาะนิสิตศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี รหัส 55 และระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 57 และ 58 (ที่ไปฝึกสอน) สาขาการสอนคณิตศาสตร์ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์
สาขาหลักสูตรและการสอน

 • ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินระดับปริญญาตรีวันที่ 24-28 พ.ค. 2559
 • ช่วงวันชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ธนชาต ธ.กสิกรไทย
 • วันที่ 24-28 พ.ค. 2559 **เฉพาะนิสิตที่ไปฝึกสอน


 • ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินระดับบัณฑิตศึกษาวันที่ 26 ส.ค.- 2 ก.ย. 2559
 • ช่วงวันชำระค่าลงทะเบียนเรียนที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.ธนชาต ธ.กสิกรไทย
 • วันที่ 29 ส.ค.-2 ก.ย. 2559
 • (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ไปฝึกสอนต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาภาคฤดูร้อน 2558 ในวันที่ 20-24 มิ.ย. 2559 ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร)

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2559
   2.กำหนดการภาคเรียนที่ฤดูร้อน 2558(ด่วนที่สุด)

  (นิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนติดต่อลงทะเบียนที่กองทะเบียนโดยด่วน ขณะนี้เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าแล้ว)
  (ตรวจสอบรายวิชาที่เมนู ผลการลงทะเบียน โดยเลือกภาคเรียนให้ถูกต้อง)


  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2559
   3.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29