เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปี 2560(ด่วนที่สุด)
ช่วงงดเรียนรายวิชา(ติด W ในทรานสคริปต์)
 • ช่วงงดเรียนรายวิชา 11 ก.พ.- 22 เม.ย. 61 โดยขอคำร้องได้ที่กองทะเบียนฯ


  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2560
   2.ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2560(ด่วนที่สุด)
  ช่วงชำระเงิน สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
  สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันที่ 23-27 เม.ย. 61
  **สามารถชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาติและธ.กรุงเทพ หรือชำระเงินออนไลน์ในระบบบริการการศึกษาผ่าน 3 ธนาคาร คือ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์และธ.กสิกร


 • Click เพื่อขยาย

  **สำหรับนิสิตที่มีหนี้สินจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ แต่ถ้าเป็นกรณีแจ้งสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้ชำระเงินให้มาแจ้งยกเลิกได้ที่กองทะเบียนฯ
  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2560
   3.ช่วงประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)

  Click ไปเว็บประเมิน
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพ   วันที่ประกาศ   3 เมษายน 2561
   4.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 (7-8 พ.ค. 61)(ด่วน)


  รายชื่อผู้ที่มีหนี้สินที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2559 คลิก
  **ให้ดำเนินการเคลียร์หนี้สินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 พ.ค. 2561 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
  หนี้สินหอพักและค่าไฟฟ้าติดต่อ 038-10-2531 หรือ 038-10-2222 ต่อ 1512
  หนี้สินห้องสมุด ให้ติดต่อ 038-10-2475
  หนี้สินกองทะเบียนฯ ให้ติดต่อ 038-10-2725
  หนี้สินอื่นติดต่อกองกิจการนิสิตหรือติดต่อที่คณะของตนเอง

  รายละเอียดและลงทะเบียน http://graduate.buu.ac.th
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2560
   5.ประกาศรายวิชาเลือกเสรี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
  1. รายวิชาเลือกเสรี (รายวิชากีฬา)
     1. 85110159 Aerobic Dance I
     2. 85110559 Badminton
     3. 85110859 Basketball
     4. 85111159 Volleyball
     5. 85111559 Futsal
     6. 851216 Exercise and Weight Control
     7. 851220 Taekwondo I
     8. 5126259 Minor Games
     9. 851362 Yoga for Health and Sport
     10. 851422 Self Defense
  ** หมายเหตุ รายวิชากีฬา หากนิสิตลงทะเบียนไม่ถึง 25 คน ต้องปิดกลุ่ม

  2. รายวิชาเลือกเสรี (รายวิชานันทนาการ)
     1. 852211 Recreation and Tourism
     2. 852313 Leader in Recreation and Group Activity Program
     3. 855382 Human Relation in Sport
  ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   วันที่ประกาศ   20 เมษายน 2561
   6.กำหนดจัดโครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(BUU-GET) ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2560
   7.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29