เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการภาคต้น ปีการศึกษา 2557(ด่วนมาก)
ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินระดับปริญญาตรี
 • วันที่ 21-29 ส.ค. 2557

  ช่วงพิมพ์ใบชำระเงินระดับบัณฑิตศึกษา
 • วันที่ 25-29 ส.ค. 2557

  ช่วงชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ธนาคาร สามารถชำระได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ,ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกสิกรและธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • วันที่ 25-29 ส.ค. 2557

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2557
   2.เบอร์โทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทะเบียนฯ
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2557
   3.คู่มือรายวิชาศึกษาทั่วไป
 • พ.ศ.2545 (สำหรับนิสิต รหัส 45-48)  
 • พ.ศ.2549 (สำหรับนิสิต รหัส 49-53)  
 • พ.ศ.2554  
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2550




    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29