เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.วันสอบกลางภาค 700110 Health, Environment and Safety(ด่วนที่สุด)
700110 Health, Environment and Safety (ทุกกลุ่ม)
สอบกลางภาค วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 ห้องหอประชุมธำรง UAD-201
เวลา 09.00 – 11.00 น.
ประกาศโดย   คณะสาธารณสุขศาสตร์   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2559
 2.กำหนดการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
 • ช่วงวันชำระเงินทางธนาคาร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
  สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา ฟิสิกส์ศึกษา 17 - 21 ต.ค. 59


 • ช่วงวันงดเรียนรายวิชา 3 ก.ย. - 13 พ.ย. 59 (ติด W ในทรานสคริป)

 • รายชื่อนิสิตกยศ.ที่ได้รับการผ่อนให้ชำระล่าช้าได้ภายใน 31 ต.ค. 59 คลิก

 • รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
   3.กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
  ช่วงวันลงทะเบียนระดับปริญญาตรี
 • ชั้นปีที่ 4 วันที่ 21-27 พ.ย. 59 *ระบบเปิดวันที่ 21 พ.ย. 59 เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปีที่ 3 วันที่ 22-27 พ.ย. 59 *ระบบเปิดวันที่ 22 พ.ย. 59 เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปีที่ 2 วันที่ 23-27 พ.ย. 59 *ระบบเปิดวันที่ 23 พ.ย. 59 เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปีที่ 1 วันที่ 24-27 พ.ย. 59 *ระบบเปิดวันที่ 24 พ.ย. 59 เวลา 8.30 น.

  ช่วงวันลงทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา
 • ทุกชั้นปี วันที่ 21-27 พ.ย. 59 *ระบบเปิดวันที่ 21 พ.ย. 59 เวลา 8.30 น.

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2559
   4.ประกาศ (Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ)

  Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2559
   5.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560
  รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2557 มารับวันที่ 15-16 พ.ค.2559 คลิก
  ให้นิสิตที่ยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญาตรวจสอบรายชื่อหากไม่พบรายชื่อให้แจ้งกองทะเบียนฯ โดยด่วน
  **ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2559
   6.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   7.จัดการรหัสผ่านด้วยตัวเอง !!! ..... ง่าย สะดวก ทำได้ตลอดเวลา

  Click ที่ภาพเพื่อขยายภาพ
  ประกาศโดย   สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2558
   8.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29