เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2560(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

**สำหรับนิสิตที่มีหนี้สินจะไม่สามารถเพิ่ม-ลดรายวิชาได้(ตรวจสอบหนี้สินคลิก) แต่ถ้าเป็นกรณีแจ้งสำเร็จการศึกษาแล้วไม่ได้ชำระเงินให้มาแจ้งยกเลิกได้ที่กองทะเบียนฯ
รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2560
 2.กำหนดจัดโครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(BUU-GET) ปีการศึกษา 2560
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2560
 3.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29