เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)3 ก.ค. 2563 0:00 น.19 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน4 ก.ค. 2563 0:00 น.19 ก.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้24 ส.ค. 2563 0:00 น.30 ส.ค. 2563 16:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา7 ก.ย. 2563 0:00 น.11 ก.ย. 2563 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )30 ต.ค. 2563 8:30 น.3 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 130 ต.ค. 2563 8:30 น.3 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 230 ต.ค. 2563 8:30 น.3 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 330 ต.ค. 2563 8:30 น.3 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปี 430 ต.ค. 2563 8:30 น.3 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ30 ต.ค. 2563 8:30 น.3 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า4 พ.ย. 2563 0:00 น.4 พ.ย. 2563 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา14 พ.ย. 2563 0:00 น.14 พ.ย. 2563 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )14 พ.ย. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา14 พ.ย. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา14 พ.ย. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา14 พ.ย. 2563 8:30 น.15 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง16 พ.ย. 2563 0:00 น.16 พ.ย. 2563 0:00 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า16 พ.ย. 2563 0:00 น.16 พ.ย. 2563 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ17 พ.ย. 2563 0:00 น.19 พ.ย. 2563 23:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB17 พ.ย. 2563 0:00 น.19 พ.ย. 2563 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ17 พ.ย. 2563 0:00 น.19 พ.ย. 2563 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์17 พ.ย. 2563 0:00 น.19 พ.ย. 2563 23:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป20 พ.ย. 2563 0:00 น.22 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า20 พ.ย. 2563 0:00 น.22 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า22 พ.ย. 2563 0:00 น.22 พ.ย. 2563 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ23 พ.ย. 2563 0:00 น.23 พ.ย. 2563 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค29 พ.ย. 2563 0:00 น.30 พ.ย. 2563 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา1 ธ.ค. 2563 0:00 น.1 ธ.ค. 2563 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย12 ธ.ค. 2563 0:00 น.12 ธ.ค. 2563 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29