เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2565  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่10 มิ.ย. 2565 8:30 น.24 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )17 มิ.ย. 2565 8:30 น.24 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 417 มิ.ย. 2565 8:30 น.24 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ17 มิ.ย. 2565 8:30 น.24 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 320 มิ.ย. 2565 8:30 น.24 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 221 มิ.ย. 2565 8:30 น.24 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -  ชั้นปี 122 มิ.ย. 2565 8:30 น.24 มิ.ย. 2565 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า25 มิ.ย. 2565 0:00 น.25 มิ.ย. 2565 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา25 มิ.ย. 2565 0:00 น.25 มิ.ย. 2565 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ที่คณะนิสิตสังกัดและส่งคำร้องที่กองทะเบียนฯ25 มิ.ย. 2565 0:00 น.5 ส.ค. 2565 16:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน25 มิ.ย. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )27 มิ.ย. 2565 8:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา27 มิ.ย. 2565 8:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา27 มิ.ย. 2565 8:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา27 มิ.ย. 2565 8:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)27 มิ.ย. 2565 8:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า6 ก.ค. 2565 0:00 น.6 ก.ค. 2565 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง11 ก.ค. 2565 0:00 น.11 ก.ค. 2565 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ19 ก.ค. 2565 0:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB19 ก.ค. 2565 0:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ19 ก.ค. 2565 0:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์19 ก.ค. 2565 0:00 น.26 ก.ค. 2565 22:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป27 ก.ค. 2565 0:00 น.7 ต.ค. 2565 19:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า27 ก.ค. 2565 0:00 น.8 ส.ค. 2565 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า8 ส.ค. 2565 0:00 น.8 ส.ค. 2565 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ9 ส.ค. 2565 0:00 น.9 ส.ค. 2565 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้18 ส.ค. 2565 0:00 น.25 ส.ค. 2565 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค20 ส.ค. 2565 0:00 น.28 ส.ค. 2565 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา3 ต.ค. 2565 0:00 น.3 ต.ค. 2565 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค22 ต.ค. 2565 0:00 น.30 ต.ค. 2565 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา31 ต.ค. 2565 0:00 น.31 ต.ค. 2565 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย11 พ.ย. 2565 0:00 น.11 พ.ย. 2565 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29