เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินภาคฤดูร้อน ปี 2559 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
เฉพาะกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงพิมพ์ใบค่าเทอม และชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์
ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • วันที่ 18-21 เม.ย. 2560
  **หากนิสิตยังไม่ลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนโดยด่วน พร้อมเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2560
   2.กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
  ช่วงวันงดเรียนรายวิชา(ติด W ในทรานสคริปต์)
 • วันที่ 4 ก.พ.- 23 เม.ย. 2560

  สำหรับนิสิตนานาชาติเท่านั้น
  ช่วงวันชำระเงินล่าช้าที่กองคลังฯ ชั้น 3 ตึกภปร. (นิสิตนานาชาติ)  
 • วันที่ 1-31 มี.ค. 2560 โดยเสียค่าปรับร้อยละ 1 ต่อเดือน

  ช่วงวันงดเรียนรายวิชานิสิตนานาชาติ (ติด W ในทรานสคริปต์)   
 • วันที่ 1 มี.ค.- 24 เม.ย. 2560

  **สามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรและ ธ.ธนชาต

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2559
   3.การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
   
  ช่วงประเมินการสอนของอาจารย์ วันที่ 9 เม.ย.-9 พ.ค.2560
  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อสอบถาม
  ได้ที่งานประกันคุณภาพศึกษา
  โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
  เว็บประเมิน http://assess.buu.ac.th [CLICK]  


  Click เพื่อขยาย
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 038-102640   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2560
   4.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)

  สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ให้ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนจบ ที่กองคลังฯ
  ภายในวันที่ 3 มี.ค. 60 โดยยื่นเฉพาะเอกกสาร RE15 ไม่ต้องพิมพ์ใบชำระเงิน  Click เพื่อขยาย
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2560
   5.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคต้น2559(ด่วนมาก)
  นิสิตระดับปริญาตรี
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
  ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 ม.ค. 60
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.- 15 มี.ค 60

  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2559
   6.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560
 • นิสิตที่สำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ที่จะขอแต่งกายเป็นว่าที่ร้อยตรีในงานพระราชทานปริญญาบัตร
  ให้นิสิตยื่นเอกสารคำสั่งแต่งตั้งยศ และสำเนาบัตรประชาชนที่กองทะเบียนฯ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2560

 • นิสิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นภิกษุ

  ให้นิสิตยื่นคำร้องพร้อมสำเนาเอกสารการอุปสมบทหน้าที่มีรูปและฉายา และสำเนาบัตรประชาชนที่กองทะเบียนฯ ภายในวันที่ 24 มี.ค. 2560
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค.2560
  ระดับปริญญาเอกและผู้เข้ารับเป็นภิกษุคลิก
  ระดับปริญญาตรีคลิก
  ระดับปริญญาโทคลิก


  หมายเหตุ
  รายละเอียดการฝึกซ้อม และลำดับการเข้ารับสำหรับผู้เข้าร่วมพระราชทานปริญญาบัตร จะดำเนินการแจ้งภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2559
   7.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   8.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29