เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเพิ่ม-ลดออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลดออนไลน์ระดับปริญญาตรีคลิก
นิสิตท่านใดยังไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ ให้ติดต่อลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด่วน
**สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ไปฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์หากต้องการเพิ่ม-ลด รายวิชาให้ติดต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 038-10-2090
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 มิถุนายน 2565
 2.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย
  รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2565
 3.การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ด่วนมาก)
**เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษารหัส65 จะขยายเวลาลงทะเบียนเรียนในระบบได้จนถึงวันที่ 4 ก.ค. 2565

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
**สำหรับนิสิตที่ขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาแต่ยังไม่ชำระเงิน ที่จะลงทะเบียนภาคต้น 2565 นิสิตจะไม่สามารถลงทะเบียนได้ ให้ติดต่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา ฤดูร้อน 2564 ที่ @regbuu ก่อน จึงจะลงทะเบียนได้
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2565
 4.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เทอม 2
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีสถานะสำเร็จการศึกษาแล้ว
ให้นิสิตรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนฯ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1
โดยนำบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ
ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา คลิก
**สำหรับนิสิตที่ได้ชำระค่าจัดส่งเอกสารไว้ช่วงขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา เมื่อสถานะสำเร็จการศึกษาที่เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา จะแสดงเลขที่จัดส่งเอกสารให้
คณะที่สามารถรับเอกสารได้แล้ว ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะแพทยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, คณะโลจิสติกส์, คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร, คณะสหเวชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยนิสิตต้องมีสถานะสำเร็จการศึกษาก่อนจึงจะมารับได้
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 5.วันเปิด-ปิด เดือนกรกฎาคม 65 ของกองทะเบียนฯ

คลิกเพื่อขยายรูป
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 6.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   7.LINE Official
  เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

  เพิ่มเพื่อน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
   8.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  **สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157**
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29