เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการแจ้งขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อนช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
สำหรับนิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา(ลงรายวิชาครบแล้ว)
 • ช่วงขึ้นทะเบียนวันที่ 29 มิ.ย.- 5 ก.ค. 2558
 • ช่วงพิมพ์ใบชำระและชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรไทย
  หรือธ.ธนชาติ วันที่ 13-17 ก.ค. 2558
  (ปุ่มพิมพ์ใบชำระเงินจะแสดงในวันที่ 13-17 ก.ค.)


  คู่มือขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา

 • ช่วงส่งเอกสารที่กองทะเบียนฯ 13-19 ก.ค. 2558
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2558
   2.ประกาศการรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557(ด่วนมาก)
  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์
  ที่สำเร็จการศึกษา 17 มิ.ย. 58 รับเอกสารวันที่ 3 ก.ค. 58 เป็นต้นไป

  นิสิตคณะโลจิสติกส์
  ที่สำเร็จการศึกษา 16 มิ.ย. 58 รับเอกสารวันที่ 7 ก.ค. 58 เป็นต้นไป

  เอกสารที่ใช้รับเอกสาร
  บัตรนิสิต (หากสูญหายให้ใช้ใบแจ้งความและบัตรประชาชนมารับแทน)

  ตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2558
   3.กำหนดการเปิดภาคเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558 และกำหนดการปฐมนิเทศนิสิต
  กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี
  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิก

  กำหนดการเปิดภาคเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2558
 • วันที่ 10 สิงหาคม 2558

  กำหนดการลงทะเบียน ระดับปริญญาตรี
 • ชั้นปี 4 วันที่ 27-29 ก.ค. 2558(รหัส 55)
  ในวันที่ 27 ก.ค. ระบบเปิด 8.30 น.
 • ชั้นปี 3 วันที่ 29 ก.ค.-1 ส.ค. 2558 (รหัส 56)
  ในวันที่ 29 ก.ค. ระบบเปิด 8.30 น.
 • ชั้นปี 2 วันที่ 3-6 ส.ค. 2558 (รหัส 57)
  ในวันที่ 3 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.
 • ชั้นปี 1 วันที่ 6-9 ส.ค. 2558 (รหัส 58)
  ในวันที่ 6 ส.ค. ระบบเปิด 8.30 น.
 • ประกาศโดย   กองกิจการนิสิต   วันที่ประกาศ   13 มิถุนายน 2558
   4.ข้อมูลการรายงานตัว
  ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถดาว์นโหลดข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
 • คำชี้แจงขั้นตอนการรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์
 • ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว
 • ข้อมูลหอพัก
  ได้ที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/register.asp
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   3 มิถุนายน 2558
   5.การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557
  ขอให้นิสิตทำการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจำภาคฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 5 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน สามารถสอบถามได้ที่ งานประกันคุณภาพศึกษา กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2558
   6.ประกาศงดการเรียนการสอน และเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาค ภาคเรียนฤดูร้อน (ช่วงที่ 2) ปีการศึกษา 2557
  รายละเอียดที่ ดาว์นโหลดปฎิทินการศึกษา

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2558
   7.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
   8.ธนาคารกสิกรไทย แจ้งงดให้บริการชั่วคราว
  ดาว์นโหลดเอกสารแนบ

  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี   วันที่ประกาศ   3 กรกฎาคม 2558
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29