เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินภาคฤดูร้อน ปี 2559(ด่วนมาก)
 • ช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชาออนไลน์ ทุกระดับชั้น
  (ยกเว้นบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์กลุ่มข้าราชการครู)
 • ทุกชั้นปี วันที่ 22-29 พ.ค. 60
  *ระบบเปิดวันที่ 22 พ.ค. เวลา 8.30 น.


  คู่มือเพิ่ม-ลดออนไลน์ ป.ตรี

  **หากนิสิตยังไม่ลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนโดยด่วน พร้อมเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า
  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2560
   2.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   3.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29