เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เทอม 2(ด่วนที่สุด)
นิสิตระดับปริญญาตรี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 เม.ย. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 7 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 เม.ย. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 12 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 20 เม.ย. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 3 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป

คณะโลจิสติกส์ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 16 เม.ย. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 29 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 1-2 เม.ย. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 29 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

คณะเภสัชศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 เม.ย. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 27 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

คณะศึกษาศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 23 เม.ย. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 26 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 เม.ย. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 27 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป

คลิกเพื่อ ตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาและตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
https://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_test.asp
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2564
 2.เลื่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย
  รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
สำหรับวันที่ 31 พ.ค. 2564 การชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบบริการการศึกษา สามารถชำระได้ไม่เกิน 22.00 น. เนื่องจากระบบธนาคารจะโอนเงินเข้าเป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 จะทำให้นิสิตพ้นสภาพจึงเรียนมาเพื่อดำเนินการให้ทันเวลา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2564
 3.ประกาศปิดบริการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษานอกช่วงเวลา(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 เมษายน 2564
 4.LINE Official(ด่วนมาก)
เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
 5.กองทะเบียนฯ ปิดทำการ วันหยุด
กองทะเบียนฯ ปิดทำการ วันหยุด
- อังคาร 4 พ.ค. 64
- จันทร์ 10 พ.ค 64
- พุธ 26 พ.ค 64

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2564
 6.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   7.คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
   8.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29