เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศการลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2559 รายวิชาของภาควิชาคณิตศาสตร์(ด่วนที่สุด)
นิสิตภาคปกติที่มาลงชื่อเพื่อเรียนรายวิชาแคลคูลัสในภาคฤดูร้อน/2559 ได้แก่ 30211159, 30211259, 30211359, 30211559, 30211659, 30211759, 30212159 และ 30212259 ให้ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองในกลุ่มภาคปกติ (01)
ประกาศโดย   ภาควิชาคณิตศาสตร์   วันที่ประกาศ   21 เมษายน 2560
 2.ปฏิทินภาคฤดูร้อน ปี 2559(ด่วนมาก)
ช่วงการลงทะเบียนนิสิตระดับปริญญาตรี
 • ชั้นปีที่ 4 วันที่ 24-30 เม.ย. 60 *ระบบเปิดวันที่ 24 เม.ย. เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปีที่ 3 วันที่ 25-30 เม.ย. 60 *ระบบเปิดวันที่ 25 เม.ย. เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปีที่ 2 วันที่ 26-30 เม.ย. 60 *ระบบเปิดวันที่ 26 เม.ย. เวลา 8.30 น.
 • ชั้นปีที่ 1 วันที่ 27-30 เม.ย. 60 *ระบบเปิดวันที่ 27 เม.ย. เวลา 8.30 น.

  ช่วงการลงทะเบียนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • ทุกชั้นปี วันที่ 24-30 เม.ย. 60 *ระบบเปิดวันที่ 24 เม.ย. เวลา 8.30 น.

  เฉพาะกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  ช่วงพิมพ์ใบค่าเทอม และชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์
  ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ
 • วันที่ 18-21 เม.ย. 2560
  **หากนิสิตยังไม่ลงทะเบียนให้ติดต่อลงทะเบียนโดยด่วน พร้อมเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 มีนาคม 2560
   3.กำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559(ด่วนมาก)
  ช่วงวันงดเรียนรายวิชา(ติด W ในทรานสคริปต์)
 • วันที่ 4 ก.พ.- 23 เม.ย. 2560

  สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา(สควค.) ภาคปลาย 2559
  ช่วงวันชำระเงินที่ธนาคาร  
 • วันที่ 3-7 เม.ย. 2560
  **สามารถชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรและ ธ.ธนชาต หรือชำระออนไลน์ได้

  ช่วงวันงดเรียนรายวิชานิสิตวิทยาลัยนานาชาติ (ติด W ในทรานสคริปต์)   
 • วันที่ 1 มี.ค.- 24 เม.ย. 2560


  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 ตุลาคม 2559
   4.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค. 2560


  CLICK ลงทะเบียน (ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนลงทะเบียน)

  Website ข้อมูลพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

  CLICK รายชื่อนิสิตที่อนุมัติเปลี่ยนคำอ่านในงานพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2558

  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2558 วันที่ 15-16 พ.ค.2560 :: CLICK ระดับปริญญาเอกและผู้เข้ารับเป็นภิกษุ :: CLICK ระดับปริญญาโท :: CLICK ระดับปริญญาตรี

  กำหนดการฝึกซ้อม

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 กันยายน 2559
   5.การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559
   
  ช่วงประเมินการสอนของอาจารย์ วันที่ 9 เม.ย.-9 พ.ค.2560
  หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อสอบถาม
  ได้ที่งานประกันคุณภาพศึกษา
  โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
  เว็บประเมิน http://assess.buu.ac.th [CLICK]  


  Click เพื่อขยาย
  ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 038-102640   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2560
   6.ข้อบังคับการศึกษา สำหรับนิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2559

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   31 กรกฎาคม 2559
   7.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29