เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การรับบัตรนิสิตรหัส 65(ด่วนที่สุด)

ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา โทร.038153996
ประกาศโดย   ธนาคารกรุงไทย   วันที่ประกาศ   6 กรกฎาคม 2565
 2.แก้ปัญหารูปใน BUU APP ไม่ขึ้น (ต้องมีรูปในระบบบริการการศึกษาแล้ว)(ด่วนที่สุด)
สำหรับนิสิตที่มีรูปในระบบบริการการศึกษาแล้ว รูปใน BUU APP ไม่แสดง ให้นิสิต logout ออกจาก BUU APP ก่อน แล้วทำการ login เข้า BUU APP ใหม่ อีกครั้ง รูปใน BUU APP ก็จะแสดงให้ครับ
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 กรกฎาคม 2565
 3.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2565(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย
  รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มิถุนายน 2565
 4.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 เทอม 2
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีสถานะสำเร็จการศึกษาแล้ว
ให้นิสิตรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนฯ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1
โดยนำบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ
ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา คลิก
นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ ที่สำเร็จการศึกษา 10 มิ.ย. 2565 ให้นิสิตมารับวันที่ 11 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป
**สำหรับนิสิตที่ได้ชำระค่าจัดส่งเอกสารไว้ช่วงขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา เมื่อสถานะสำเร็จการศึกษาที่เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา จะแสดงเลขที่จัดส่งเอกสารให้
คณะที่สามารถรับเอกสารได้แล้ว ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ฯ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, คณะศิลปกรรมศาสตร์, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา, คณะแพทยศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์, คณะโลจิสติกส์, คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร, คณะสหเวชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์, คณะการจัดการและการท่องเที่ยว โดยนิสิตต้องมีสถานะสำเร็จการศึกษาก่อนจึงจะมารับได้
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 5.วันเปิด-ปิด เดือนกรกฎาคม 65 ของกองทะเบียนฯ

คลิกเพื่อขยายรูป
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2565
 6.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   7.LINE Official
  เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

  เพิ่มเพื่อน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
   8.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  **สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157**
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29