เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 (30-31 พ.ค. 62)(ด่วนที่สุด)
**ส่วนรายละเอียดอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการ
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   17 พฤศจิกายน 2561
 2.กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มีนาคม 2562
 3.ข่าวการสอบภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา(ด่วนมาก)
มหาวิทยาลัยบูรพาได้กำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ต้องเข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ (BUU-CET U) สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิตปีีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา

เพราะฉะนั้น นิสิตที่มีรหัสตั้งแต่ 59 เป็นต้นไป ทุกคนจะต้องเข้ารับการสอบ BUU-CET U โดยทุกคนจะต้องเข้าสอบ 2 ครั้ง ครั้งแรกเพื่อวัดผลก่อนเข้าเรียน และครั้งที่สองเพื่อวัดผลก่อนสำเร็จการศึกษา

Click เพื่ออ่านรายละเอียดการสอบ (คู่มือทดสอบ) >>> https://goo.gl/pmxdFc
Click เพื่อสมัครสอบ >>> https://exitexam.buu.ac.th
นิสิตสามารถดูรายละเอียดที่ Website: http://li.buu.ac.th ของสถาบันภาษา
E-mail : li@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3839 0110
โทรศัพท์ภายใน 2700 ต่อ 402

ประกาศโดย   สถาบันภาษา   วันที่ประกาศ   3 ตุลาคม 2561
 4.ช่วงประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561(ด่วน)

Click ไปเว็บประเมิน
ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพ   วันที่ประกาศ   20 มีนาคม 2562
 5.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคต้น 2561(ด่วน)
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
(ยกเว้น ป.ตรี คณะการจัดการฯ)

 • ที่มีวันที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป

  สำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ที่สำเร็จการศึกษา
  วันที่ 15 ม.ค. 2562 รับเอกสารได้วันที่ 5 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป


  ตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา
  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
  กรณีมารับเอกสารแทนต้องใช้เอกสารดังนี้
  1.สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของเอกสาร
  2.บัตรนิสิตตัวจริงของเจ้าของเอกสาร
  3.สำเนาบัตรประชาชนผู้รับแทน

  **การรับเอกสารเฉพาะวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เปิดบริการถึง 20.30 น. ส่วนวันอื่นๆ ตามเวลาราชการ
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2561
   6.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ https://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29