เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปี 2560(ด่วนที่สุด)
ช่วงลงทะเบียนและเพิ่ม-ลดรายวิชา
สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
สำหรับกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันที่ 12-14 มี.ค. 61 **ระบบเปิดวันที่ 12 มี.ค. เวลา 8.30 น.

 • รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
  ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   15 กุมภาพันธ์ 2560
   2.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560(ด่วนมาก)

  Click เพื่อขยาย
  คู่มือการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา
  สำหรับระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยฯ คณะเภสัชศาสตร์ 4 คณะนี้ให้ส่งรูปถ่ายชุดครุย จำนวน 4 รูป
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2561
   3.ปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปี 2560(ด่วนมาก)
  ช่วงวันเพิ่มลด-รายวิชาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์สาขาคณิตศาตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา
 • วันที่ 19-25 มี.ค. 61 **ระบบเปิดวันที่ 19 มี.ค. เวลา 8.30 น.

 • ช่วงงดเรียนรายวิชา(ติด W ในทรานสคริปร์)
 • ช่วงงดเรียนรายวิชา 11 ก.พ.- 22 เม.ย. 61 โดยขอคำร้องได้ที่กองทะเบียนฯ

  นิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ นิสิตที่เข้าปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1 - 28 ก.พ. 61
  สามารถชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร
  ธ.ธนชาติและธ.กรุงเทพ

  นิสิตวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ที่เข้าก่อนปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย
 • ช่วงวันชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1 - 31 มี.ค. 61
  สามารถชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร
  ธ.ธนชาติและธ.กรุงเทพ

  รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
 • ประกาศโดย   กองทะบียนฯ   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2560
   4.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคต้น 2560(ด่วน)
  นิสิตระดับปริญาตรี
 • คณะการจัดการและการท่องเที่ยวสำเร็จการศึกษา วันที่ 11 ม.ค. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 20 ก.พ.-31 มี.ค. 61

 • วิทยาลัยนานาชาติที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 18 ม.ค. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 2 ก.พ.-28 ก.พ. 61

 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 11 ม.ค. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 22 ม.ค.-28 ก.พ. 61

 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 19 ม.ค. 2561
  มารับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษาได้วันที่ 29 ม.ค.-28 ก.พ. 61

  **โดยนำบัตรนิสิตมารับ หากบัตรนิสิตหายให้ใช้บัตรประชาชนมารับ
  (นำรูปชุดครุย 2 นิ้วมาด้วย 1 รูป เพื่อป้องกันกรณีรูปสูญหาย)
 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 มกราคม 2561
   5.ประกาศข้อมูลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 (7-8 พ.ค. 61)(ด่วน)


  รายชื่อผู้ที่มีหนี้สินที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรจากปีการศึกษา 2559 คลิก
  **ให้ดำเนินการเคลียร์หนี้สินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2560 มิฉะนั้นจะไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้
  หนี้สินหอพักและค่าไฟฟ้าติดต่อ 038-10-2531
  หนี้สินห้องสมุด ให้ติดต่อ 038-10-2475
  หนี้สินกองทะเบียนฯ ให้ติดต่อ 038-10-2725
  หนี้สินอื่นติดต่อกองกิจการนิสิตหรือติดต่อที่คณะของตนเอง

  **ส่วนกำหนดการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
  ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   22 พฤศจิกายน 2560
   6.กำหนดจัดโครงการทดสอบความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ(BUU-GET) ปีการศึกษา 2560
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   1 กรกฎาคม 2560
   7.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
  1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

  2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

  3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29