เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.นิสิตที่ลงรายชื่อเรียนรายวิชาของภาควิชาคณิตศาสตร์(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนรายวิชาที่แจ้งไว้กับภาควิชาคณิตศาสตร์ในวันที่ 10 พ.ค. 2559 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป รายชื่อคลิก
ประกาศโดย   ภาควิชาคณิตศาสตร์   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการภาคเรียนที่ฤดูร้อน 2558(ด่วนที่สุด)

(นิสิตลงทะเบียนไม่ได้ติดต่อกองทะเบียน มิฉะนั้นจะเสียค่าปรับหากไม่ทำในเวลา(ตรวจสอบรายวิชาที่เมนู ผลการลงทะเบียน))

รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2559
 3.กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ปิดทำการ(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 4.การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
 
ช่วงประเมินการสอนของอาจารย์ วันที่ 25 เม.ย.- 24 พ.ค.2559
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อสอบถาม
ได้ที่งานประกันคุณภาพศึกษา
โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
เว็บประเมิน http://assess.buu.ac.th [CLICK]  
ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 เมษายน 2559
 5.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29