เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)


นิสิตที่ลดรายวิชาเหลือ 0 หน่วยกิตในภาคเรียนฤดูร้อน 2558 ดังรายชื่อคลิก ให้นิสิตมาติดต่อยกเลิกการลงทะเบียนที่กองทะเบียน (ขณะนี้ได้ทำการ Lock ระบบไว้) โดยมาติดต่อก่อนวันที่ 28 ก.ค. 2559 มิฉะนั้นจะลงทะเบียนไม่ได้
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการภาคเรียนที่ฤดูร้อน 2558(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่จะคืนสภาพแบบมีรายวิชาในภาคฤดูร้อน 2558 นิสิตต้องทำคำร้องคืนสภาพ(Re08) โดยมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีเรียบร้อยร้อย มาติดต่อภายในวันที่ 24 ก.ค. 2559 ภายใน 16.00 น. มิฉะนั้นจะไม่สามารถคืนรายวิชาได้

นิสิตที่ยื่นเรื่องกู้ยืมเพื่อการศึกษาดังมีรายชื่อต่อไปนี้ คลิก
สามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าปรับภายใน 31 ส.ค. 2559


รายละเอียดที่เมนู "ปฎิทินการศึกษา"
ประกาศโดย   กองทะเบียนฯ   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2559
 3.การประเมินการสอนของอาจารย์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558(ด่วนมาก)
 
ช่วงประเมินการสอนของอาจารย์ วันที่ 4-31 ก.ค.2559
หากมีปัญหาเกี่ยวกับการประเมิน ติดต่อสอบถาม
ได้ที่งานประกันคุณภาพศึกษา
โทรศัพท์ 0-3810-2716 และ 038-10-2640
เว็บประเมิน http://assess.buu.ac.th [CLICK]  
ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 มิถุนายน 2559
 4.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ตรวจสอบวันสำเร็จการศึกษาที่ http://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_test.asp

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 พฤษภาคม 2559
 5.ขั้นตอนการขอใบทรานสคริปต์/ใบรับรองและบัตรนิสิต
1. Download แบบฟอร์มที่ http://reg.buu.ac.th/regisform/RE03.pdf แล้วกรอกคำร้องให้เรียบร้อย

2. ชำระเงินที่กองคลัง ชั้น 3 อาคาร ภปร.

3. รับเอกสารได้ในวันถัดไป หลังเวลา 12.00 น. ที่กองทะเบียนฯ ชั้น 1 อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (นําใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ)

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2557
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29