เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2562  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)18 ก.ค. 2562 0:00 น.28 พ.ย. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน20 ก.ค. 2562 0:00 น.5 ส.ค. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้2 ก.ย. 2562 0:00 น.8 ก.ย. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา9 ก.ย. 2562 0:00 น.13 ก.ย. 2562 23:00 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )16 ก.ย. 2562 8:30 น.20 ก.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 116 ก.ย. 2562 8:30 น.20 ก.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 216 ก.ย. 2562 8:30 น.20 ก.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 316 ก.ย. 2562 8:30 น.20 ก.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปี 416 ก.ย. 2562 8:30 น.20 ก.ย. 2562 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ16 ก.ย. 2562 8:30 น.20 ก.ย. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า21 ก.ย. 2562 0:00 น.21 ก.ย. 2562 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา1 ต.ค. 2562 0:00 น.1 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )1 ต.ค. 2562 8:30 น.6 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ต.ค. 2562 8:30 น.6 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 ต.ค. 2562 8:30 น.6 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ต.ค. 2562 8:30 น.6 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า8 ต.ค. 2562 0:00 น.8 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง14 ต.ค. 2562 0:00 น.14 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ15 ต.ค. 2562 0:00 น.18 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB15 ต.ค. 2562 0:00 น.18 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือที่เคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกรหรือ ธ.ธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ15 ต.ค. 2562 0:00 น.18 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์15 ต.ค. 2562 0:00 น.18 ต.ค. 2562 23:59 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า19 ต.ค. 2562 0:00 น.19 ต.ค. 2562 16:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป20 ต.ค. 2562 0:00 น.22 ต.ค. 2562 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า20 ต.ค. 2562 0:00 น.20 ต.ค. 2562 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ21 ต.ค. 2562 0:00 น.21 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา21 ต.ค. 2562 0:00 น.21 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค24 ต.ค. 2562 0:00 น.30 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา31 ต.ค. 2562 0:00 น.31 ต.ค. 2562 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย29 พ.ย. 2562 0:00 น.29 พ.ย. 2562 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29