เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2561  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงการขอสำเร็จการศึกษา (RE15)2 ส.ค. 2561 0:00 น.4 ม.ค. 2562 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน4 ส.ค. 2561 0:00 น.20 ส.ค. 2561 16:30 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้17 ก.ย. 2561 0:00 น.24 ก.ย. 2561 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )17 ก.ย. 2561 8:30 น.21 ก.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 117 ก.ย. 2561 8:30 น.21 ก.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 217 ก.ย. 2561 8:30 น.21 ก.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 317 ก.ย. 2561 8:30 น.21 ก.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปี 417 ก.ย. 2561 8:30 น.21 ก.ย. 2561 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ17 ก.ย. 2561 8:30 น.21 ก.ย. 2561 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า22 ก.ย. 2561 0:00 น.22 ก.ย. 2561 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา1 ต.ค. 2561 0:00 น.1 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )1 ต.ค. 2561 8:30 น.7 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ต.ค. 2561 8:30 น.7 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 ต.ค. 2561 8:30 น.7 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ต.ค. 2561 8:30 น.7 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินการขอสำเร็จการศึกษา8 ต.ค. 2561 0:00 น.12 ต.ค. 2561 23:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง9 ต.ค. 2561 0:00 น.9 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ16 ต.ค. 2561 0:00 น.19 ต.ค. 2561 23:00 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB16 ต.ค. 2561 0:00 น.19 ต.ค. 2561 23:59 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ16 ต.ค. 2561 0:00 น.19 ต.ค. 2561 23:00 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์16 ต.ค. 2561 0:00 น.19 ต.ค. 2561 23:00 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป20 ต.ค. 2561 0:00 น.22 ต.ค. 2561 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า20 ต.ค. 2561 0:00 น.21 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า21 ต.ค. 2561 0:00 น.21 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ24 ต.ค. 2561 0:00 น.24 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา24 ต.ค. 2561 0:00 น.24 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค24 ต.ค. 2561 0:00 น.30 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา31 ต.ค. 2561 0:00 น.31 ต.ค. 2561 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย11 พ.ย. 2561 0:00 น.11 พ.ย. 2561 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29