เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2557  / ฤดูร้อน(มี.ค.-พ.ค. 57) 1 2 ฤดูร้อน(มิ.ย.-ส.ค. 58) 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB4 ส.ค. 2557 0:00 น.29 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา4 ส.ค. 2557 0:00 น.4 ส.ค. 2557 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )4 ส.ค. 2557 8:30 น.29 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 14 ส.ค. 2557 8:30 น.29 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปี 24 ส.ค. 2557 8:30 น.29 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ4 ส.ค. 2557 8:30 น.29 ส.ค. 2557 23:59 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ1 ก.ย. 2557 0:00 น.30 ก.ย. 2557 23:59 น.
  -  ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรหรือ ธนาคารธนชาตทุกสาขาทั่วประเทศ1 ก.ย. 2557 0:00 น.30 ก.ย. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์1 ก.ย. 2557 0:00 น.30 ก.ย. 2557 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )1 ก.ย. 2557 8:30 น.16 ก.ย. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.ย. 2557 8:30 น.16 ก.ย. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 ก.ย. 2557 8:30 น.16 ก.ย. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.ย. 2557 8:30 น.16 ก.ย. 2557 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป1 ต.ค. 2557 0:00 น.15 ต.ค. 2557 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า1 ต.ค. 2557 0:00 น.1 ต.ค. 2557 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า14 พ.ย. 2557 0:00 น.14 พ.ย. 2557 0:00 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ15 พ.ย. 2557 0:00 น.15 พ.ย. 2557 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค6 ธ.ค. 2557 0:00 น.26 ธ.ค. 2557 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา27 ธ.ค. 2557 0:00 น.27 ธ.ค. 2557 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29 (Server72)