เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001021 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 64910052 Ms. FANGLIN WANGChinese 17 มิถุนายน 2564
2 64910054 Ms. LINGLING BAIChinese 17 มิถุนายน 2564
3 64910056 MR. RUIMIN CHENChinese 17 มิถุนายน 2564
4 64910058 MRS. DANHONG HUChinese 17 มิถุนายน 2564
5 64910059 Ms. SHITING HUANGChinese 17 มิถุนายน 2564
6 64910060 MRS. QIANQIAN JINChinese 17 มิถุนายน 2564
7 64910061 MRS. YINYAN LIAOChinese 17 มิถุนายน 2564
8 64910062 MR. PEIJIE LINChinese 17 มิถุนายน 2564
9 64910063 MRS. RUORUO LUChinese 17 มิถุนายน 2564
10 64910064 MRS. LILI MAChinese 17 มิถุนายน 2564
11 64910065 Ms. DONGDONG NIChinese 17 มิถุนายน 2564
12 64910066 MR. YIFAN SHENGChinese 17 มิถุนายน 2564
13 64910067 MRS. AIZHEN XINGChinese 17 มิถุนายน 2564
14 64910068 MRS. LEILEI YANChinese 17 มิถุนายน 2564
15 64910069 MR. BICONG YANGChinese 17 มิถุนายน 2564
16 64910070 Ms. XIANMI YUChinese 17 มิถุนายน 2564
17 64910071 Ms. MENGMENG YUChinese 17 มิถุนายน 2564
18 64910072 MRS. SHUSHU ZHANGChinese 17 มิถุนายน 2564
19 64910073 MRS. MEIHONG ZHUChinese 17 มิถุนายน 2564
20 64910075 Ms. YANGRU CHENChinese 17 มิถุนายน 2564
21 64910076 Ms. QINXIN XUChinese 17 มิถุนายน 2564
22 64910077 MRS. QIQI HUANGChinese 17 มิถุนายน 2564
23 64910078 Ms. JINWEN GAOChinese 17 มิถุนายน 2564
24 64910079 Ms. WEIJING ZHANGChinese 17 มิถุนายน 2564
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29