เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์)(นานาชาติ) ปรับปรุง61-แบบ 2.1 เต็มเวลา
ปีการศึกษา 2564
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 64810032 MRS. SISI JIANGChinese 17 มิถุนายน 2564
2 64810033 MRS. LIANLIAN ZHUChinese 17 มิถุนายน 2564
3 64810034 MRS. FANGFANG XUChinese 17 มิถุนายน 2564
4 64810035 Ms. XIAOLING ZHUChinese 17 มิถุนายน 2564
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29