เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาเอก ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร5001007 : ปร.ด. (พยาบาลศาสตร์) หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุง 61 - ป.เอกเต็มเวลา แบบ 2.1
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 62810068 MRS. CHUNTAO WANGChinese 10 กรกฎาคม 2562
2 62810069 MRS. SUN HAI YANChinese 10 กรกฎาคม 2562
3 62810070 MRS. LONGYAN BIANChinese 10 กรกฎาคม 2562
4 62810071 MISS TANG NANChinese 10 กรกฎาคม 2562
5 62810072 MRS. QIAN WUChinese 10 กรกฎาคม 2562
6 62810073 MRS. SHI YANG NINGChinese 10 กรกฎาคม 2562
7 62810074 MR. YANG QINChinese 10 กรกฎาคม 2562
8 62810075 MRS. YANG WANGChinese 10 กรกฎาคม 2562
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29