เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001037 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่
ปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 65910075 MISS HUIWEI LIChinese 16 มิถุนายน 2565
2 65910076 MISS YINAN WUChinese 16 มิถุนายน 2565
3 65910077 MRS. LIHUI NIChinese 16 มิถุนายน 2565
4 65910079 MISS YAXI HUANGChinese 16 มิถุนายน 2565
5 65910081 MRS. MENGSHI SUNChinese 16 มิถุนายน 2565
6 65910082 MISS YUAN FANGChinese 16 มิถุนายน 2565
7 65910084 MR. YINGFENG CAOChinese 16 มิถุนายน 2565
8 65910085 MRS. YA ZHUChinese 16 มิถุนายน 2565
9 65910148 MISS XIANGYI SUChinese 23 มิถุนายน 2565
10 65910149 MISS HAIJING ZHUChinese 23 มิถุนายน 2565
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29