เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001035 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง65-แบบ ก2 เต็มเวลา Pediatric Nursing Pathwayกลุ่มการพยาบาลเด็ก
ปีการศึกษา 2565
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 65910025 MRS. ELEONORA FERNANDES ALMEIDATimor-Leste 17 พฤษภาคม 2565
2 65910026 MR. MMOLOKI MOITAODIBotswanan 17 พฤษภาคม 2565
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29