เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001022 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Psychiatric & Mental Health Nursing) -ป.โทเต็มเวลา ก2 เหมาจ่าย
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 62910181 MR. KINLEY GYALTSHENBhutanese 10 กรกฎาคม 2562
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29