เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001021 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 63910126 MRS. WENQIN LIUChinese 25 มิถุนายน 2563
2 63910127 MISS YE SONGChinese 25 มิถุนายน 2563
3 63910128 MISS FANG HEChinese 25 มิถุนายน 2563
4 63910129 MISS QINGYUN WUChinese 25 มิถุนายน 2563
5 63910131 MRS. LI QIANQIANChinese 25 มิถุนายน 2563
6 63910135 MISS SIYUAN XIONGChinese 25 มิถุนายน 2563
7 63910137 MRS. HU XIAOJINGChinese 25 มิถุนายน 2563
8 63910138 MRS. QIONGFANG HUChinese 25 มิถุนายน 2563
9 63910139 MRS. JIALI JIANGChinese 25 มิถุนายน 2563
10 63910140 MISS YUANYUAN CAIChinese 25 มิถุนายน 2563
11 63910141 MRS. HAIXIA ZHAOChinese 25 มิถุนายน 2563
12 63910142 MISS ZHIZHI JINChinese 25 มิถุนายน 2563
13 63910143 MISS XIAOXIAO CHENChinese 25 มิถุนายน 2563
14 63910145 MISS XIAOPING XIANGChinese 25 มิถุนายน 2563
15 63910146 MRS. MENGYAO XIANGChinese 25 มิถุนายน 2563
16 63910147 MRS. WEIWEI CAIChinese 25 มิถุนายน 2563
17 63910206 MRS. XIUHONG ZHANGChinese 2 กรกฎาคม 2563
18 63910207 MRS. XUE ZHANGChinese 2 กรกฎาคม 2563
19 63910208 MRS. LINMIN ZHUGEChinese 2 กรกฎาคม 2563
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29