เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001021 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Adult Nursing Pathway(WMU)กลุ่มการพยาบาลผู้ใหญ่
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 62910067 MRS. CHUN MEI LIChinese 27 พฤษภาคม 2562
2 62910068 MRS. CHUNJUE BAOChinese 27 พฤษภาคม 2562
3 62910070 Ms. HE TING LIANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
4 62910077 MRS. XIANG YANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
5 62910079 MRS. XIN XIN CHENChinese 27 พฤษภาคม 2562
6 62910081 MRS. YANG ZHUChinese 27 พฤษภาคม 2562
7 62910082 MRS. YAQIAN ZHANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
8 62910085 Ms. YUHANG HUANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29