เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001021 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 60 (Adult Nursing Pathway) -ป.โทเต็มเวลา แผน ก2 (WMU)
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 62910066 MRS. CHENYU GUChinese 27 พฤษภาคม 2562
2 62910067 MRS. CHUN MEI LIChinese 27 พฤษภาคม 2562
3 62910068 MRS. CHUNJUE BAOChinese 27 พฤษภาคม 2562
4 62910069 Ms. FENGFAN QIANChinese 27 พฤษภาคม 2562
5 62910070 Ms. HE TING LIANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
6 62910071 MR. KAI FUChinese 27 พฤษภาคม 2562
7 62910073 MR. LIFEI WANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
8 62910075 Ms. NI YANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
9 62910076 Ms. RAN TAOChinese 27 พฤษภาคม 2562
10 62910077 MRS. XIANG YANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
11 62910078 MRS. XIAOWEN SHENGChinese 27 พฤษภาคม 2562
12 62910079 MRS. XIN XIN CHENChinese 27 พฤษภาคม 2562
13 62910081 MRS. YANG ZHUChinese 27 พฤษภาคม 2562
14 62910082 MRS. YAQIAN ZHANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
15 62910083 Ms. YIJUN CHENGChinese 27 พฤษภาคม 2562
16 62910085 Ms. YUHANG HUANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
17 62910089 Ms. PEIHUA ZHANGChinese 27 พฤษภาคม 2562
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29