เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001020 : พย.ม. (นานาชาติ) ปรับปรุง60-แบบ ก2 เต็มเวลา Maternity Nursing and Midwifery Pathway(WMU)
ปีการศึกษา 2562
ภาคการศึกษาที่เข้า 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อสัญชาติวันที่ที่รับ
1 62910092 Ms. XIAOHUI JIAChinese 27 พฤษภาคม 2562
2 62910094 MRS. YINGXIA CHENChinese 27 พฤษภาคม 2562
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29