เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต สระแก้ว : อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2566  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  24/9/2566 - 30/9/2566 
                                                                        
 
 Day/Time 
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 75635164, 41

(09:00-12:00)
  75611264, 41

(13:00-16:00)
  75549264, 1431

(17:00-20:00)
อังคาร 89520064, 41

(09:00-12:00)
  75627564, 41

(13:00-16:00)
  75624364, 1412

(17:00-20:00)
 89520064, 45

(09:00-12:00)
      75624364, 1413

(17:00-20:00)
พุธ 75634164, 41

(09:00-12:00)
  75637464, 41

(13:00-16:00)
    
 
พฤหัสบดี
 
            
ศุกร์ 75525364, 43

(09:00-12:00)
  75513164, 43

(13:00-16:00)
  75815164, 143

(17:00-20:00)
         75815164, 43

(17:00-20:00)
เสาร์  76120164, 61

(10:00-12:00)
  89520264, 145

(13:00-16:00)
  75634564, 1412

(17:00-20:00)
อาทิตย์     75622264, 1411

(13:00-16:00)
  75635564, 1411

(17:00-20:00)

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท เต็มเวลา
L13 = ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
L14 = ปริญญาเอก เต็มเวลา
L15 = ปริญญาเอก ไม่เต็มเวลา
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29