เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต สระแก้ว : อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  26/10/2563 - 1/11/2563 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 30910159
(2) 51,
L1
    75637259
(3) 43,
L1
    
 30910159
(2) 43,
L1
          
อังคาร  75635359
(3) 43,
L1
  75634559
(3) 43,
L1
 75720359
(3) 51,
L1
 
พุธ  75822159
(3) 45,
L1
  75816159
(3) 41,
L1
    
  75822259
(3) 49,
L1
  75225062
(3) 91,
L1
    
พฤหัสบดี  75534359
(3) 45,
L1
        
ศุกร์  25010559
(3) 43,
L1
  26510359
(2) 43,
L1
     
เสาร์ 75622359
(3) 144,
EXAM
 75637459
(3) 145,
EXAM
  75634559
(3) 145,
L2
 75622359
(3) 145,
EXAM
  75617259
(3) 145,
L2
  75634559
(3) 144,
L2
      75617259
(3) 144,
L2
 75617159
(3) 145,
EXAM
     75637459
(3) 144,
EXAM
 75617159
(3) 144,
EXAM
อาทิตย์ 75645959
(3) 144,
EXAM
  75634159
(3) 145,
L2
  75635859
(3) 144,
L2
 75645959
(3) 145,
EXAM
 75637159
(3) 145,
EXAM
  75635859
(3) 145,
L2
  75637259
(3) 145,
L2
 75637159
(3) 144,
EXAM
 75622659
(3) 145,
EXAM
  75637259
(3) 144,
L2
  75634159
(3) 144,
L2
 75622659
(3) 144,
EXAM

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียนรายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
1 พ.ย. 256309:00-12:00สอบปลายภาค
75645959 : Small and Medium Enterprise Management กลุ่ม 144
1 พ.ย. 256309:00-12:00สอบปลายภาค
75645959 : Small and Medium Enterprise Management กลุ่ม 145
1 พ.ย. 256313:00-16:00สอบปลายภาค
75637159 : Research Methodology in Public Administration กลุ่ม 144
1 พ.ย. 256313:00-16:00สอบปลายภาค
75637159 : Research Methodology in Public Administration กลุ่ม 145
1 พ.ย. 256317:00-20:00สอบปลายภาค
75622659 : Marketing and Customer Relations in Public Sector กลุ่ม 144
1 พ.ย. 256317:00-20:00สอบปลายภาค
75622659 : Marketing and Customer Relations in Public Sector กลุ่ม 145
31 ต.ค. 256309:00-12:00สอบปลายภาค
75622359 : Thai Bureaucracy, Public Enterprise and Public Organization กลุ่ม 144
31 ต.ค. 256309:00-12:00สอบปลายภาค
75622359 : Thai Bureaucracy, Public Enterprise and Public Organization กลุ่ม 145
31 ต.ค. 256313:00-16:00สอบปลายภาค
75637459 : Laws on Administrative Procedure กลุ่ม 144
31 ต.ค. 256313:00-16:00สอบปลายภาค
75637459 : Laws on Administrative Procedure กลุ่ม 145
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29