เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : Arr
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  25/1/2564 - 31/1/2564 
 
Day/Time

 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:00
จันทร์ 67249159
(6) 1,
L1
  67249159
(6) 2102,
L2
     
  67249159
(6) 2,
L1
     
  687999
(48) 1,
L14
      
  687898
(8) 1,
L14
      
  687699
(12) 1,
L12
      
  68347160
(4) 3,
L1
      
  68347160
(4) 2,
L1
      
  68347160
(4) 1,
L1
      
  43913062
(3) 1,
L1
          
  830494
(2) 1,
L1
             
  67249159
(6) 3,
L1
     
  67549159
(6) 5,
L1
     
  67549159
(6) 3,
L1
     
  67549159
(6) 2105,
L2
     
  67549159
(6) 2103,
L2
     
  67549159
(6) 2102,
L2
     
  67549159
(6) 2101,
L2
     
  67549159
(6) 2,
L1
     
  67549159
(6) 1,
L1
     
  20135259
(3) 2,
L1
          
  43930559
(2) 1,
L1
          
   67749159
(6) 2104,
L2
      
   67749159
(6) 4,
L1
      
   95110359
(3) 1,
L1
  28036559
(3) 1,
L1
      
   680204
(4) 1,
L1
  95731559
(3) 1,
L1
      
   95110259
(3) 1,
L1
  95110259
(3) 2,
L1
      
   791222
(3) 1,
L1
  687606
(1) 1,
L14
      
   791201
(3) 2,
L1
  680216
(4) 1,
L1
      
   960302
(3) 1,
L1
  791222
(3) 2,
L1
      
   68621261
(3) 1,
L1
  791201
(3) 1,
L1
      
    68753163
(2) 1,
L12
  955412
(3) 2,
L1
      
    68335660
(3) 1,
L1
  68759263
(1) 1,
L12
      
       68759163
(1) 1,
L12
      
       50565462
(3) 1,
L12
      
       51220462
(1) 1,
L1
      
       43910262
(3) 1,
L1
    
       40421062
(3) 1,
L1
      
       65741560
(3) 1,
L1
      
       68323560
(1) 1,
L1
      
       68334160
(3) 1,
L1
       
       41575159
(3) 1,
L14
    
       20135259
(3) 3,
L1
     
       20135259
(3) 1,
L1
     
       40730659
(3) 1,
L1
     
       65124359
(3) 1,
L1
 68347360
(1) 1,
L1
    
       68020659
(4) 1,
L1
 65124359
(3) 1,
L1
 673481
(3) 2101,
L2
  
           67811159
(3) 3,
L1
  
อังคาร 67249159
(6) 1,
L1
  67549159
(6) 2103,
L2
     
  65741560
(3) 1,
L1
            
  67549159
(6) 2104,
L2
     
  67549159
(6) 2106,
L2
     
  67549159
(6) 3,
L1
     
  67549159
(6) 4,
L1
     
  67549159
(6) 6,
L1
     
  830493
(2) 1,
L1
             
  67249159
(6) 2,
L1
     
  67249159
(6) 2102,
L2
     
  43940159
(2) 1,
L1
          
  40720562
(3) 1,
L1
          
  68335360
(2) 1,
L1
             
  68347160
(4) 1,
L1
      
  68347160
(4) 2,
L1
      
  68347160
(4) 3,
L1
      
  68238159
(1) 1,
L1
 68754463
(3) 1,
L12
  43930159
(2) 1,
L1
     
   791211
(2) 1,
L1
  41671859
(3) 1,
L14
     
   40522662
(2) 1,
L1
  40740559
(3) 1,
L1
     
   960303
(3) 1,
L1
  68323360
(3) 1,
L1
        
   68323260
(2) 1,
L1
    65730660
(2) 1,
L1
        
   50528259
(1) 1,
L1
  95110359
(3) 4,
L1
      
   791233
(4) 2,
L1
  68779263
(2) 1,
L14
      
   68335360
(2) 1,
L1
  791211
(2) 2,
L1
      
   95110259
(3) 4,
L1
  680202
(4) 1,
L1
      
   41570259
(3) 1,
L14
  791233
(4) 1,
L1
      
   95110359
(3) 3,
L1
  68755863
(3) 1,
L12
      
    68323260
(2) 1,
L1
  79353263
(3) 1,
L12
    
    65731860
(3) 1,
L1
  68334160
(3) 1,
L1
      
    68010159
(2) 2,
L1
   65730660
(2) 1,
L1
      
        30631259
(2) 1,
L1
     
        30631259
(2) 5,
L1
     
        30631259
(2) 3,
L1
     
        30631259
(2) 2,
L1
     
        30631259
(2) 4,
L1
     
        50537359
(1) 1,
L1
     
         28033459
(3) 2,
L1
    
         28033459
(3) 1,
L1
    
         83437959
(3) 1,
L1
    
         28033159
(3) 1,
L1
     
          791211
(2) 3,
L1
   
          68010459
(2) 1,
L1
    
           50528259
(1) 2,
L1
  
พุธ  68334260
(2) 1,
L1
             
  67549159
(6) 6,
L1
     
  68347160
(4) 2,
L1
          
  43930959
(2) 1,
L1
          
  68347160
(4) 1,
L1
          
  67249159
(6) 5,
L1
     
  67249159
(6) 4,
L1
     
  67249159
(6) 2105,
L2
     
  67249159
(6) 2104,
L2
     
  67249159
(6) 2102,
L2
     
  67249159
(6) 2,
L1
     
  40532859
(3) 1,
L1
          
  41672259
(3) 1,
L14
         
  68347160
(4) 3,
L1
          
  67549159
(6) 4,
L1
     
  67549159
(6) 3,
L1
     
  67549159
(6) 2106,
L2
     
  67549159
(6) 2104,
L2
     
  67549159
(6) 2103,
L2
     
  67549159
(6) 2102,
L2
     
  67549159
(6) 2101,
L2
     
  67549159
(6) 1,
L1
     
  67549159
(6) 2,
L1
     
   67749159
(6) 5,
L1
      
   67749159
(6) 3,
L1
      
   67749159
(6) 2105,
L2
      
   67749159
(6) 2103,
L2
      
   67749159
(6) 2102,
L2
      
   67749159
(6) 2101,
L2
      
   67749159
(6) 2,
L1
      
   67749159
(6) 1,
L1
      
   50642559
(3) 1,
L1
 40730759
(3) 1,
L1
      
   96245359
(3) 1,
L1
  68323360
(3) 1,
L1
     
   50537359
(1) 2,
L1
  95320159
(3) 3,
L1
      
   40731559
(2) 1,
L1
  95110359
(3) 6,
L1
      
   28036459
(3) 1,
L1
  95110259
(3) 6,
L1
      
   95110359
(3) 5,
L1
  791342
(3) 2,
L1
      
   79350463
(1) 1,
L14
  79350163
(3) 2,
L12
      
   79350363
(1) 2,
L12
  68335560
(2) 1,
L1
        
   79350363
(1) 1,
L14
  68347260
(4) 1,
L1
   
   79350363
(1) 1,
L12
  40511162
(3) 1,
L1
      
   68750363
(2) 1,
L12
   40732262
(2) 1,
L1
      
   68334260
(2) 1,
L1
  40710462
(3) 1,
L1
     
    40730959
(2) 1,
L1
  43920262
(3) 1,
L1
    
    65731460
(3) 1,
L1
  68751663
(1) 1,
L12
      
    68311160
(3) 1,
L1
  68756063
(3) 1,
L12
      
       79350163
(3) 1,
L12
      
        68335560
(2) 1,
L1
     
        50523259
(1) 1,
L1
     
         83437359
(3) 1,
L1
    
         83431359
(3) 1,
L1
    
           68322360
(2) 1,
L1
   
           68234359
(2) 2,
L1
   
พฤหัสบดี 67249159
(6) 1,
L1
  43912459
(2) 1,
L1
          
  43912859
(2) 1,
L1
          
  40730259
(3) 1,
L1
          
  67249159
(6) 5,
L1
     
  67249159
(6) 4,
L1
     
  67249159
(6) 3,
L1
     
  67249159
(6) 2105,
L2
     
  67249159
(6) 2104,
L2
     
  67549159
(6) 6,
L1
     
  67549159
(6) 5,
L1
     
  67549159
(6) 2106,
L2
     
  67549159
(6) 2105,
L2
     
  68347260
(4) 1,
L1
   
  68323660
(2) 1,
L1
             
  65741560
(3) 1,
L1
          
  75341259
(1) 41,
L1
           
   67749159
(6) 4,
L1
      
   67749159
(6) 5,
L1
      
   67749159
(6) 3,
L1
      
   67749159
(6) 2105,
L2
      
   67749159
(6) 2104,
L2
      
   67749159
(6) 2103,
L2
      
   67749159
(6) 2102,
L2
      
   67749159
(6) 2101,
L2
      
   67749159
(6) 2,
L1
      
   67749159
(6) 1,
L1
      
   955303
(3) 1,
L1
  20135259
(3) 2,
L1
    
   791322
(4) 1,
L1
  20135259
(3) 1,
L1
     
   68323660
(2) 1,
L1
  44140959
(2) 1,
L1
       
   51413162
(1) 1,
L1
  65732060
(2) 1,
L1
        
   50523259
(1) 2,
L1
  96140259
(3) 1,
L1
      
   28038759
(3) 1,
L1
  43913059
(2) 1,
L1
     
   95732559
(3) 1,
L1
  75548459
(3) 451,
L1
      
   95110359
(3) 7,
L1
  20135259
(3) 3,
L1
     
   95110259
(3) 8,
L1
  791322
(4) 2,
L1
      
   515282
(1) 1,
L1
  31249059
(1) 1,
L1
      
   791312
(3) 2,
L1
  75548459
(3) 452,
L1
      
    68010459
(2) 2,
L1
  40740959
(3) 1,
L1
     
    83433659
(3) 1,
L1
 40720762
(3) 1,
L1
     
       51429162
(1) 1,
L1
      
       68335460
(2) 1,
L1
        
       41662259
(3) 1,
L12
    
       791312
(3) 1,
L1
      
        65732060
(2) 1,
L1
     
        68335460
(2) 1,
L1
     
          791591
(2) 29,
L1
   
          791591
(2) 3,
L1
   
          791591
(2) 30,
L1
   
          791591
(2) 31,
L1
   
          791591
(2) 32,
L1
   
          791591
(2) 33,
L1
   
          791591
(2) 34,
L1
   
          791591
(2) 35,
L1
   
          791591
(2) 36,
L1
   
          791591
(2) 37,
L1
   
          791591
(2) 38,
L1
   
          791591
(2) 39,
L1
   
          791591
(2) 4,
L1
   
          791591
(2) 40,
L1
   
          791591
(2) 41,
L1
   
          791591
(2) 42,
L1
   
          791591
(2) 43,
L1
   
          791591
(2) 44,
L1
   
          791591
(2) 45,
L1
   
          791591
(2) 46,
L1
   
          791591
(2) 5,
L1
   
          791591
(2) 6,
L1
   
          791591
(2) 7,
L1
   
          791591
(2) 8,
L1
   
          791591
(2) 9,
L1
   
          87644159
(3) 1,
L1
  
          87644159
(3) 10,
L1
  
          87644159
(3) 11,
L1
  
          87644159
(3) 12,
L1
  
          87644159
(3) 14,
L1
  
          87644159
(3) 2,
L1
  
          87644159
(3) 3,
L1
  
          87644159
(3) 3301,
L2
  
          87644159
(3) 3302,
L1
  
          87644159
(3) 3303,
L1
  
          87644159
(3) 3304,
L2
  
          87644159
(3) 4,
L1
  
          87644159
(3) 5,
L1
  
          87644159
(3) 6,
L1
  
          87644159
(3) 7,
L1
  
          87644159
(3) 8,
L1
  
          87644159
(3) 9,
L1
  
          791273
(2) 2,
L1
    
          791591
(2) 1,
L1
   
          791591
(2) 10,
L1
   
          791591
(2) 11,
L1
   
          791591
(2) 12,
L1
   
          791591
(2) 13,
L1
   
          791591
(2) 14,
L1
   
          791591
(2) 15,
L1
   
          791591
(2) 16,
L1
   
          791591
(2) 17,
L1
   
          791591
(2) 18,
L1
   
          791591
(2) 19,
L1
   
          791591
(2) 2,
L1
   
          791591
(2) 20,
L1
   
          791591
(2) 21,
L1
   
          791591
(2) 22,
L1
   
          791591
(2) 23,
L1
   
          791591
(2) 24,
L1
   
          791591
(2) 25,
L1
   
          791591
(2) 26,
L1
   
          791591
(2) 27,
L1
   
          791591
(2) 28,
L1
   
            41530359
(2) 1,
L1
  
ศุกร์ 67249159
(6) 2101,
L2
     
  40045159
(3) 1,
L1
          
  68323460
(2) 1,
L1
             
  68335760
(2) 1,
L1
             
  68347260
(4) 1,
L1
          
  68789863
(48) 1,
L14
      
  40043259
(3) 1,
L1
          
  43746159
(2) 1,
L1
            
  67549159
(6) 1,
L1
     
  67549159
(6) 2,
L1
     
  67549159
(6) 2101,
L2
     
  67549159
(6) 2102,
L2
     
  67549159
(6) 2104,
L2
     
  67549159
(6) 2105,
L2
     
  67549159
(6) 4,
L1
     
  67549159
(6) 5,
L1
     
  67249159
(6) 2104,
L2
     
  67249159
(6) 2105,
L2
     
  67249159
(6) 3,
L1
     
  67249159
(6) 4,
L1
     
  67249159
(6) 5,
L1
     
  43942159
(2) 1,
L1
          
  71040859
(3) 1,
L1
    
   67749159
(6) 3,
L1
      
   67749159
(6) 2105,
L2
      
   67749159
(6) 4,
L1
      
   67749159
(6) 5,
L1
      
   67749159
(6) 1,
L1
      
   67749159
(6) 2,
L1
      
   67749159
(6) 2101,
L2
      
   67749159
(6) 2102,
L2
      
   67749159
(6) 2103,
L2
      
   67749159
(6) 2104,
L2
      
   68323460
(2) 1,
L1
  19040559
(3) 2,
L1
     
   68335760
(2) 1,
L1
  28032359
(3) 1,
L1
     
   23548859
(3) 1,
L1
  40431159
(2) 2,
L1
       
   96336159
(3) 1,
L1
  95110359
(3) 9,
L1
      
   50522159
(3) 1,
L1
  439348
(2) 1,
L1
       
   22339159
(3) 1,
L1
  51423562
(1) 1,
L1
      
   30862459
(3) 1,
L12
  68337560
(4) 2,
L1
   
   22439159
(3) 1,
L1
  68337560
(4) 1,
L1
   
   95110359
(3) 8,
L1
  68335660
(3) 1,
L1
      
   95110259
(3) 9,
L1
  65731460
(3) 1,
L1
      
   22339159
(3) 201,
L2
  26974160
(3) 1,
L14
     
   65731860
(3) 1,
L1
  31249159
(3) 301,
L2
      
   512494
(1) 1,
L1
    31249159
(3) 1,
L1
      
   26963260
(3) 1,
L12
  24145459
(6) 1,
L1
   
    68622161
(2) 1,
L1
  43940559
(2) 1,
L1
     
    68752063
(2) 1,
L12
  40740559
(3) 3,
L1
     
    83433859
(3) 1,
L1
 30843159
(3) 1,
L1
      
    512495
(9) 1,
L1
   43921159
(2) 1,
L1
     
    43741259
(2) 1,
L1
  40740559
(3) 2,
L1
     
    28022159
(3) 1,
L1
    83437159
(3) 1,
L1
    
         439349
(2) 1,
L1
     
          791591
(2) 19,
L1
   
          791591
(2) 2,
L1
   
          791591
(2) 20,
L1
   
          791591
(2) 21,
L1
   
          791591
(2) 22,
L1
   
          791591
(2) 23,
L1
   
          791591
(2) 24,
L1
   
          791591
(2) 25,
L1
   
          791591
(2) 26,
L1
   
          791591
(2) 27,
L1
   
          791591
(2) 28,
L1
   
          791591
(2) 29,
L1
   
          791591
(2) 3,
L1
   
          791591
(2) 30,
L1
   
          791591
(2) 31,
L1
   
          791591
(2) 32,
L1
   
          791591
(2) 33,
L1
   
          791591
(2) 34,
L1
   
          791591
(2) 35,
L1
   
          791591
(2) 36,
L1
   
          791591
(2) 37,
L1
   
          791591
(2) 38,
L1
   
          791591
(2) 39,
L1
   
          791591
(2) 4,
L1
   
          791591
(2) 40,
L1
   
          791591
(2) 41,
L1
   
          791591
(2) 42,
L1
   
          791591
(2) 43,
L1
   
          791591
(2) 44,
L1
   
          791591
(2) 45,
L1
   
          791591
(2) 46,
L1
   
          791591
(2) 5,
L1
   
          791591
(2) 6,
L1
   
          791591
(2) 7,
L1
   
          791591
(2) 8,
L1
   
          791591
(2) 9,
L1
   
          26549159
(3) 1,
L1
   
          71131259
(2) 1,
L1
    
          791591
(2) 1,
L1
   
          791591
(2) 10,
L1
   
          791591
(2) 11,
L1
   
          791591
(2) 12,
L1
   
          791591
(2) 13,
L1
   
          791591
(2) 14,
L1
   
          791591
(2) 15,
L1
   
          791591
(2) 16,
L1
   
          791591
(2) 17,
L1
   
          791591
(2) 18,
L1
   
           20669961
(12) 203,
L13
   
เสาร์ 67249159
(6) 2101,
L2
  20652161
(3) 201,
L13
           
  68337560
(4) 1,
L1
   
  68337560
(4) 2,
L1
   
  41672459
(2) 1,
L14
          
  68549159
(6) 1,
L1
      
  68449359
(2) 1,
L1
      
  40740559
(3) 4,
L1
          
  40730259
(3) 2,
L1
          
  67249159
(6) 5,
L1
     
  67249159
(6) 4,
L1
     
  67249159
(6) 3,
L1
     
  67249159
(6) 2105,
L2
     
  67249159
(6) 2104,
L2
     
  67249159
(6) 2,
L1
     
  31649359
(3) 301,
L2
      
  31649359
(3) 1,
L1
      
  439401
(3) 1,
L1
         
  682272
(2) 1,
L1
          
  68249159
(6) 1,
L1
      
   26347160
(6) 8,
L1
 20656561
(3) 201,
L13
       
   29049259
(6) 1,
L1
  28049359
(3) 1,
L1
      
   26347160
(6) 5,
L1
  682475
(2) 1,
L1
     
   28049459
(6) 1,
L1
   26981160
(3) 1,
L14
      
   22769959
(12) 201,
L13
  43735259
(3) 1,
L1
     
   26145159
(6) 1,
L1
  43735259
(3) 401,
L2
     
   26347160
(6) 4,
L1
  28033559
(3) 1,
L1
      
   26347160
(6) 3,
L1
  29049459
(3) 1,
L1
      
   26347160
(6) 2,
L1
  40740459
(3) 1,
L1
     
   26347160
(6) 1,
L1
  26963160
(3) 1,
L12
      
   28049159
(3) 1,
L1
  41671259
(3) 1,
L14
      
   26961160
(3) 1,
L12
  29049459
(3) 2,
L1
      
   26347160
(6) 6,
L1
    20669961
(12) 201,
L13
     
   26347160
(6) 7,
L1
    20256259
(3) 201,
L13
    
   83754361
(3) 1,
L12
      67814259
(3) 2101,
L2
  
    20669961
(12) 202,
L13
          
    68534159
(2) 1,
L1
          
อาทิตย์ 67249159
(6) 2101,
L2
  67249159
(6) 2102,
L2
     
  67249159
(6) 2104,
L2
     
  67249159
(6) 2105,
L2
     
  67249159
(6) 3,
L1
     
  67249159
(6) 4,
L1
     
  682491
(6) 1,
L1
      
  68337560
(4) 2,
L1
     
  68449159
(6) 1,
L1
      
  68337560
(4) 1,
L1
     
  41662259
(3) 401,
L13
         
  67249159
(6) 5,
L1
     
  67249159
(6) 2,
L1
     
  682322
(2) 1,
L1
          
   29049959
(2) 1,
L1
          
   282483
(6) 1,
L1
          
   282482
(3) 1,
L1
          
   290491
(3) 1,
L1
          
   26975160
(3) 1,
L14
          
   66262560
(3) 2201,
L13
      
   66851660
(3) 2201,
L13
      
   26971360
(3) 1,
L14
          
   26145160
(6) 8,
L1
      
   26145160
(6) 7,
L1
      
   26145160
(6) 6,
L1
      
   26145160
(6) 5,
L1
      
   26145160
(6) 4,
L1
      
   26145160
(6) 3,
L1
      
   26145160
(6) 2,
L1
      
   26145160
(6) 1,
L1
      
   27748359
(2) 1,
L1
  26973160
(3) 1,
L14
      
   27748259
(6) 1,
L1
  26983260
(3) 1,
L14
      
   27449459
(6) 2,
L1
  26981160
(3) 2,
L14
      
   27449459
(6) 1,
L1
    41672359
(2) 1,
L14
   
   27449259
(2) 2,
L1
      67748159
(3) 2104,
L2
  
   27449259
(2) 1,
L1
      67748159
(3) 2105,
L2
  
    28049559
(1) 1,
L1
      67748159
(3) 3,
L1
  
           67748159
(3) 4,
L1
  
           67748159
(3) 2103,
L2
  
           67748159
(3) 2102,
L2
  
           67748159
(3) 5,
L1
  
           67748159
(3) 2,
L1
  
           67748159
(3) 1,
L1
  
           67748159
(3) 2101,
L2
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท ปกติ
L13 = ปริญญาโท พิเศษ
L14 = ปริญญาเอก ปกติ
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29