เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
 วิทยาเขต บางแสน : Arr
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 ฤดูร้อน ระหว่าง  29/5/2566 - 4/6/2566 
 
Day/Time

 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์ 10260561
(3) 101,
L13
 68337560
(4) 1,
L1
 29036364
(3) 1,
L1
  28247161
(3) 1,
L1
 
 65730760
(3) 1,
L1
    68644361
(2) 1,
L1
 22638159
(3) 1,
L1
  89036063
(3) 1,
L1
 
 28034264
(3) 1,
L1
  28220164
(3) 1,
L1
 
  89036063
(3) 1,
L1
  27448364
(3) 1,
L1
 
  28247161
(3) 1,
L1
  28034264
(3) 1,
L1
  68644261
(1) 1,
L1
    22638159
(3) 1,
L1
  28220164
(3) 1,
L1
  65731660
(3) 1,
L1
 65731660
(3) 1,
L1
  
  27448364
(3) 1,
L1
     
  95930164
(3) 1,
L1
     
   65730760
(3) 1,
L1
     
อังคาร 29036364
(3) 1,
L1
     
 40410364
(3) 1,
L1
     
 85111759
(1) 1,
L1
     
 10260561
(3) 101,
L13
  89036063
(3) 1,
L1
     
  65731660
(3) 1,
L1
     
  68644261
(1) 1,
L1
       
  26347260
(1) 1,
L1
 
  95431659
(3) 1,
L1
 
  28012164
(3) 1,
L1
  28012164
(3) 1,
L1
 
  27712164
(3) 1,
L1
  68644361
(2) 1,
L1
  27712064
(3) 1,
L1
  27510064
(3) 1,
L1
 
  27424164
(3) 1,
L1
  65730260
(2) 1,
L1
  
      40410364
(3) 1,
L1
      89036063
(3) 1,
L1
 
      29014064
(3) 1,
L1
พุธ 68337560
(4) 1,
L1
 29036364
(3) 1,
L1
  27510064
(3) 1,
L1
 
  95930164
(3) 1,
L1
  40147462
(3) 1,
L1
 
  40147462
(3) 1,
L1
     
  27424164
(3) 1,
L1
     
  27712164
(3) 1,
L1
     
  27712064
(3) 1,
L1
     
   65731660
(3) 1,
L1
 65731660
(3) 1,
L1
     
พฤหัสบดี 41510564
(3) 1,
L1
  41510564
(3) 1,
L1
 65730760
(3) 1,
L1
    65730260
(2) 1,
L1
  
 29036364
(3) 1,
L1
  29014064
(3) 1,
L1
  28237864
(3) 1,
L1
     
   65730760
(3) 1,
L1
     
ศุกร์ 45469964
(12) 1501,
L13
 29036364
(3) 1,
L1
     
 10150765
(3) 101,
L13
 68337560
(4) 1,
L1
  28237864
(3) 1,
L1
  22339159
(3) 202,
L2
  65731660
(3) 1,
L1
  22439159
(3) 2,
L1
  41530562
(3) 1,
L1
  22339159
(3) 201,
L2
  22439159
(3) 202,
L2
  22439159
(3) 201,
L2
  22439159
(3) 201,
L2
  41530562
(3) 1,
L1
 
  22439159
(3) 2,
L1
  22439159
(3) 1,
L1
  22439159
(3) 1,
L1
  22339159
(3) 1,
L1
  22339159
(3) 202,
L2
  22439159
(3) 202,
L2
  22339159
(3) 201,
L2
  22339159
(3) 2,
L1
  22339159
(3) 2,
L1
     
  22339159
(3) 1,
L1
     
เสาร์ 45469964
(12) 1501,
L13
 10150765
(3) 101,
L13
 40740559
(3) 1,
L1
  30249459
(3) 1,
L1
 
 30249459
(3) 1,
L1
  791446
(3) 1,
L1
 
   791446
(3) 1,
L1
     
อาทิตย์ 10260561
(3) 101,
L13
 10150765
(3) 101,
L13
 45469964
(12) 1501,
L13
  75547564
(3) 143,
L1
  75547564
(3) 143,
L1
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = -ไม่กำหนด-
L1 = ปริญญาตรี ปกติ
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี)
L7 = อนุปริญญา
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน
L12 = ปริญญาโท เต็มเวลา
L13 = ปริญญาโท ไม่เต็มเวลา
L14 = ปริญญาเอก เต็มเวลา
L15 = ปริญญาเอก ไม่เต็มเวลา
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L91 = Test
L99 = สถาบันสมทบ
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง
    กลุ่มรียนปกติ
    ห้องเรียนซ้ำซ้อน
    มีหลายกลุ่มเรียน
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29