เมนูหลัก


กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
  ถ้าท่านเข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่
ขณะนี้มีผู้ใช้งานระบบจำนวน 248
สำหรับนิสิต
1. ลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
   - นิสิตที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานระบบทะเบียนนิสิต เช่น พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ ลงทะเบียนไม่ได้ หรือขอบัตรนิสิตใหม่ เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนได้ที่ เบอร์ 0-3810-2722 , 0-3810-2720 , 0-3810-2725 , 0-3810-2726
    - กรณี Login ไม่ได้เท่านั้น และเป็นนิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 0-3810-2769 , 0-3810-2770 , 0-3810-2771 ในวันและเวลาราชการ
สำหรับอาจารย์
1. username และ password ให้ใช้ชื่อเดียวกันกับการ Login เพื่อใช้อินเทอร์เน็ต
2. ต้องการเปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login และตรวจสอบจำนวนวันที่รหัสผ่านหมดอายุ คลิกที่นี่
4. กรณีไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ที่เบอร์ 0-3810-2769 , 0-3810-2770 , 0-3810-2771 ในวันและเวลาทำการปกติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29