เมนูหลัก


กรุณาป้อนรหัสประจำตัวและรหัสผ่าน
  รหัสประจำตัว
รหัสผ่าน
  ถ้าท่านเข้าระบบไม่ได้ คลิกที่นี่
สำหรับนิสิต
1. ลืม password คลิกที่นี่
2. เปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login คลิกที่นี่
4. ตรวจสอบ password หมดอายุ คลิกที่นี่

   - นิสิตที่มีปัญหาเรื่องการใช้งานระบบทะเบียนนิสิต เช่น พิมพ์ใบชำระเงินไม่ได้ ลงทะเบียนไม่ได้ หรือขอบัตรนิสิตใหม่ เป็นต้น ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียนได้ที่ เบอร์ 0-3810-2722 , 0-3810-2720 , 0-3810-2725 , 0-3810-2726
    - กรณี Login ไม่ได้เท่านั้น และเป็นนิสิตที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ที่ เบอร์ 0-3810-2770 ในวันและเวลาราชการ
สำหรับอาจารย์
1. username และ password ให้ใช้ชื่อเดียวกันกับการ Login เพื่อใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย
2. เปลี่ยน password คลิกที่นี่
3. ทดสอบการ Login คลิกที่นี่
4. ตรวจสอบ password หมดอายุ คลิกที่นี่
5. กรณีไม่สามารถ login เข้าสู่ระบบได้ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักคอมพิวเตอร์ได้ที่เบอร์ 0-3810-2770 ในวันและเวลาราชการ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29