ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมรับหรือไม่ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญา ปีการศึกษา 2561 รอบ3(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2564
 2.กำหนดการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มเติมนิสิตไม่เหมาจ่าย ปีการศึกษา 2564 เทอม 1(ด่วน)
รายละเอียดเพิ่มเติม Click
ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน   วันที่ประกาศ   8 กันยายน 2564
 3.กำหนดการประเมิณการรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ภาคต้น
เว็บประเมินคลิก
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา 038-10-2716, 038-10-2640   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2564
 4.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564
นิสิตสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษาได้แล้ว นิสิตที่พิมพ์ไปแล้วไม่มีค่าจัดส่งเอกสารให้ดำเนินการพิมพ์ใบใหม่ก่อนชำระเงิน ขออภัยในความไม่สะดวก
คลิกที่รูปเพื่อขยาย

**นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระเงินตามกำหนดเวลา
หากนิสิตไม่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษาทางกองทะบียนฯ จะไม่เสนอชื่อสำเร็จการศึกษา

คู่มือการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา นิสิตพิมพ์ใบชำระเงินที่เมนูแจ้งจบและขึ้นทะเบียนนิสิต

นิสิตสิตจะรับเอกสารจบการศึกษาได้ต่อเมื่อนิสิตมีสถานะจบการศึกษา
โดยตรวจสอบที่เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2564
 5.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Click เพื่อขยาย
  รายละเอียดปฏิทินการศึกษา


Click เพื่อขยาย

สำหรับนิสิตทุกระดับ(ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติและนิสิตที่ทำเรื่องผ่อนผันไว้) ที่ยังไม่ชำระค่าเทอม หากนิสิตต้องการชำระค่าเทอมต้องทำคำร้องขอคืนภาพภาพนิสิต(RE08) และเสียค่าปรับและค่าคืนสภาพภายในวันที่ 11 ต.ค. 2564 สามารถติดต่อออนไลน์ได้ทีไลน์ @regbuu
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2564
 6.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   7.LINE Official
  เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

  เพิ่มเพื่อน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
   8.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563