ประกาศเรื่อง
 1.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 เทอม 2(ด่วนที่สุด)
นิสิตระดับปริญญาตรี
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 9 เม.ย. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 27 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 22 มี.ค. 2564
รับเอกสารได้วันที่ 26 มี.ค. 2564 เป็นต้นไป

คลิกเพื่อ ตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษาและตรวจสอบหมายเลขพัสดุ
https://reg.buu.ac.th/registrar/graduate_test.asp
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2564
 2.เลื่อนกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย
  รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2564
 3.ประกาศปิดบริการกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษานอกช่วงเวลา(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 เมษายน 2564
 4.LINE Official(ด่วนมาก)
เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
 5.ประกาศมาตรการและแนวปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดระลอกเดือนเมษายน พ.ศ. 2564(ด่วน)

Click เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2564
 6.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   7.คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
   8.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563