ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย
  รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2564
 2.ขอเชิญบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 แจ้งความจำนง(ด่วน)
ขอเชิญบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 แจ้งความจำนง
"เลื่อนรับ" หรือ "ไม่สามารถเข้าร่วม " พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งถัดไป
(รับร่วมกับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563) ในระบบ BUU Graduate ตามลิงค์ https://graduate.buu.ac.th
**หมายเหตุ ส่งปริญญาบัตรรอบแรกวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565 สำหรับบัณฑิตที่บันทึกข้อมูลสำเร็จภายในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565


Click เพื่อขยาย
ประกาศโดย   มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   24 มกราคม 2565
 3.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

**นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระเงินตามกำหนดเวลา
หากนิสิตไม่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษาทางกองทะบียนฯ จะไม่เสนอชื่อสำเร็จการศึกษา

คู่มือการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา นิสิตพิมพ์ใบชำระเงินที่เมนูแจ้งจบและขึ้นทะเบียนนิสิต

นิสิตสิตจะรับเอกสารจบการศึกษาได้ต่อเมื่อนิสิตมีสถานะจบการศึกษา
โดยตรวจสอบที่เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 มกราคม 2565
 4.มาตรการและแนวปฏิบัติเฝ้าระวังภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
มาตรการและแนวปฏิบัติเฝ้าระวังภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


คลิกเพื่อขยายรูป


อ่านรายละเอียดประกาศ : https://calendar.buu.ac.th/document/1635741885.pdf

ข้อมูลจาก Facebook มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศโดย   Facebook มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2564
 5.การรับบัตรนิสิตรหัส 64 ที่เข้าเทอม 1 และเทอม 2 ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรนิสิต
นิสิตใหม่รหัส 64 ที่มีความจำเป็นในการใช้บัตรนิสิต สามารถทยอยรับบัตรได้ตามกำหนด หากนิสิตอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกรับยังไม่รับก็ได้ (ในหนึ่งวันธนาคารรับบัตรนิสิตได้จำนวนจำกัด โดยให้นิสิตมาติดต่อรับคิวที่ธนาคารก่อนเวลา 15.30 น. มิฉะนั้นนิสิตจะต้องรับบัตรในวันถัดไป)
ประกาศโดย   ธนาคารกรุงไทย   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2564
 6.วันปิดบริการเคาน์เตอร์ เดือนมกราคม 65 ของกองทะเบียนฯ

คลิกเพื่อขยายรูป
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 ธันวาคม 2564
 7.วันเปิด-ปิดทำการ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ของกองทะเบียนฯ

คลิกเพื่อขยายรูป
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2565
 8.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   9.LINE Official
  เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

  เพิ่มเพื่อน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
   10.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563