เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
นิสิตรหัส 64 ระดับปริญญาตรี ที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนเรียนให้ได้แก่
คณะวิทยาศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์/คณะสาธารณสุขศาสตร์/คณะเภสัชศาสตร์/
คณะศึกษาศาสตร์/ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์/คณะการแพทย์แผนไทยฯ/คณะวิทยาการสารสนเทศ/คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์/คณะโลจิสติกส์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์/
คณะเทคโนโลยีทางทะเล/คณะอัญมณี
โดยให้นิสิตตรวจสอบรายวิชาที่เมนูผลการลงทะเบียน ภาคพิเศษตรวจสอบได้วันที่ 26 มิ.ย. 2564 และภาคปกติตรวจสอบได้วันที่ 28 มิ.ย. 2564
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
 2.กำหนดการปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2564 นิสิตระดับปริญญาตรี(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   กองกจการนิสิต   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
 3.LINE Official(ด่วนมาก)
เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
 4.การขอเงินคืน 10% สำหรับนิสิตที่เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ชำระยอดเต็ม(ด่วน)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
 5.กำหนดการเพิ่ม-ลดออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลดออนไลน์ระดับปริญญาตรีคลิก
นิสิตท่านใดยังไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ ให้ติดต่อลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด่วน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2564
 6.วันเปิด-ปิดทำการ เดือนมิถุนายน ของกองทะเบียนฯ

คลิกเพื่อขยายรูป
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2564
 7.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   8.คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564

  CLICK ข้อมูลควรรู้
  CLICK คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2564
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
   9.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29