เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศนิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ดำเนินการผูก promtpay ภายในวันที่ 18 ต.ค. 2564(ด่วนที่สุด)
ให้นิสิตที่มีรายชื่อต่อไปนี้ให้ดำเนินการผูก promtpay กับเลขบัตรประชาชนภายในวันที่ 18 ต.ค. 2564 หากเกินเวลานิสิตจะสูญเสียสิทธิ์ในการรับสิทธิ์ลดหย่อนจากรัฐบาลและมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2564
 2.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
สำหรับนิสิตทุกระดับ(ยกเว้นวิทยาลัยนานาชาติและนิสิตที่ทำเรื่องผ่อนผันไว้) ที่ยังไม่ชำระค่าเทอม หากนิสิตต้องการชำระค่าเทอมต้องทำคำร้องขอคืนภาพภาพนิสิต(RE08) และเสียค่าปรับและค่าคืนสภาพภายในวันที่ 24 ต.ค. 2564
สามารถติดต่อออนไลน์ได้ทีไลน์ @regbuu
**โดยนิสิตไม่ได้สิทธิ์ลดหย่อนของภาครัฐและมหาวิทยาลัยแล้วรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   15 สิงหาคม 2564
 3.การรับบัตรนิสิตรหัส 64 ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรนิสิต(ด่วน)
นิสิตใหม่รหัส 64 ที่มีความจำเป็นในการใช้บัตรนิสิต สามารถทยอยรับบัตรได้ตามกำหนด หากนิสิตอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกรับยังไม่รับก็ได้ (ในหนึ่งวันธนาคารรับบัตรนิสิตได้จำนวนจำกัด)
ประกาศโดย   ธนาคารกรุงไทย   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2564
 4.กำหนดการแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมรับหรือไม่ร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญา ปีการศึกษา 2561 รอบ3(ด่วน)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2564
 5.การลงทะเบียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2564
 6.ระบบ MOOC บุคลากรและนิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ฟรี
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา 038-10-2716, 038-10-2640   วันที่ประกาศ   8 ตุลาคม 2564
 7.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2564

คลิกที่รูปเพื่อขยาย

**นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระเงินตามกำหนดเวลา
หากนิสิตไม่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษาทางกองทะบียนฯ จะไม่เสนอชื่อสำเร็จการศึกษา

คู่มือการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา นิสิตพิมพ์ใบชำระเงินที่เมนูแจ้งจบและขึ้นทะเบียนนิสิต

นิสิตสิตจะรับเอกสารจบการศึกษาได้ต่อเมื่อนิสิตมีสถานะจบการศึกษา
โดยตรวจสอบที่เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2564
 8.วันปิดทำการ ของกองทะเบียนฯ

คลิกเพื่อขยายรูป
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   12 ตุลาคม 2564
 9.กำหนดการประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 ภาคต้น
เว็บประเมินคลิก
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา 038-10-2716, 038-10-2640   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2564
 10.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   11.LINE Official
  เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

  เพิ่มเพื่อน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
   12.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29