เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.ขยายกำหนดการประเมินการเรียนการสอนปีการศึกษา 2565 ภาคปลาย(ด่วนที่สุด)
https://assess.buu.ac.th ประเมินคลิก
ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา 038-10-2716, 038-10-2640   วันที่ประกาศ   17 กุมภาพันธ์ 2566
 2.กำหนดการเพิ่ม-ลดออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลดออนไลน์ระดับปริญญาตรีคลิก
นิสิตท่านใดยังไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ ให้ติดต่อลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด่วน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2566
 3.กำหนดยื่นคำร้องเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2564 และปีการศึกษา 2565
1.นิสิตที่ประสงค์ขอเปลี่ยนคำนำหน้าคำอ่านเพื่อแต่งชุดปกติขาวตามชั้นยศในวันพิธี
ให้นิสิตยื่นความประสงค์ที่ลิงค์ คลิกที่นี่

* ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ก.ค. 2566
* ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ก.ค. 2567
2. นิสิตที่ประสงค์ขอรับเป็นภิกษุในวันพิธี ยื่นความประสงค์คลิกที่นี่
* ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ก.ค. 2566
* ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ก.ค. 2567
3. นิสิตที่ประสงค์รับเป็นบัณฑิตพิเศษยื่นความประสงค์คลิกที่นี่
* ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ก.ค. 2566
* ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ก.ค. 2567
4. นิสิตที่ประสงค์ขอแต่งกายตามเพศที่แสดงออกในวันพิธี
(เฉพาะเพศชายแต่งเป็นหญิง หรือ เพศหญิงแต่งเป็นชาย)
ยื่นความประสงค์คลิกที่นี่

* ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ก.ค. 2566
* ผู้ที่สำเร็จการศึกษาปี 2565 ยื่นเอกสารไม่เกิน วันที่ 31 ก.ค. 2567

5. บัณฑิตที่จะเลื่อนรับปริญญาไปปีการศึกษา 2564 ให้ยื่นคำร้อง RE23 และเอกสารประกอบ(ถ้ามี)ที่ไลน์ @regbuu ภายในวันที่ 7 เม.ย. 2566 ดาวน์โหลดคำร้อง

ตรวจสอบสถานะคำร้องเกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 กรกฎาคม 2565
 4.การรับเอกสารฉบับสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 เทอม 2
นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาที่มีสถานะสำเร็จการศึกษาแล้ว
1.ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 1 มี.ค. 2566
รับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 2566 เป็นต้นไป
ให้นิสิตรับเอกสารได้ที่กองทะเบียนฯ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 1
โดยนำบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนมารับ
ตรวจสอบสถานะได้ที่ เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา คลิก
โดยนิสิตต้องมีสถานะสำเร็จการศึกษาก่อนจึงจะมารับได้
**สำหรับนิสิตที่ได้ชำระค่าจัดส่งเอกสารไว้ช่วงขึ้นทะเบียนสำเร็จการศึกษา เมื่อสถานะสำเร็จการศึกษาที่เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา จะแสดงเลขที่จัดส่งเอกสารให้
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2565
 5.วันเปิด-ปิด เดือนเมษายน 66 ของกองทะเบียนฯ

คลิกเพื่อขยายรูป
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   28 มีนาคม 2566
 6.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

Click เพื่อขยาย
  รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 มีนาคม 2565
 7.ขอความร่วมมือนิสิตและบุคคลภายนอก เข้าทำแบบประเมิน EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สามารถเข้าประเมินได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2566
ประกาศโดย   กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2566
 8.LINE Official
เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
 9.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
**สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157**
ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29