เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 กุมภาพันธ์ 2564
 2.LINE Official(ด่วนที่สุด)
เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
 3.การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)

**นิสิตต้องยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาและชำระเงินตามกำหนดเวลา
หากนิสิตไม่ได้ยื่นสำเร็จการศึกษาทางกองทะบียนฯ จะไม่เสนอชื่อสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย 2563

คู่มือการยื่นคำร้องสำเร็จการศึกษา

นิสิตสิตจะรับเอกสารจบการศึกษาได้ต่อเมื่อนิสิตมีสถานะจบการศึกษา
โดยตรวจสอบที่เมนูตรวจสอบวันที่สำเร็จการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2564
 4.กองทะเบียนฯ ปิดทำการ วันหยุด
กองทะเบียนฯ ปิดทำการ วันหยุด
- ศุกร์ 12 ก.พ. 64
- ศุกร์ 26 ก.พ. 64

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2564
 5.ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

*** พบปัญหาการประเมิน ติดต่องานประกันคุณภาพการศึกษา โทร 038102640 ****
ประกาศโดย   งานประกันคุณภาพการศึกษา โทร. 038102640   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
 6.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   7.คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29