เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การชำระเงินค่าเทอมล่าช้า ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564(ด่วน)

Click เพื่อขยายรูป
คลิกเพื่อไปFacebook กองคลังฯ
หากนิสิตไม่ชำระเงินตามกำหนดจะไม่ได้รายวิชาในภาคเรียนนี้
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2565
 2.กำหนดการเพิ่ม-ลดออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลดออนไลน์ระดับปริญญาตรีคลิก
นิสิตท่านใดยังไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ ให้ติดต่อลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด่วน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2565
 3.ขอความร่วมมือนิสิตและบุคคลภายนอก เข้าทำแบบประเมิน EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
สามารถเข้าประเมินได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2565
ประกาศโดย   กองบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   วันที่ประกาศ   29 มีนาคม 2565
 4.การรับบัตรนิสิตรหัส 64 ที่เข้าเทอม 1 และเทอม 2 ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรนิสิต
นิสิตใหม่รหัส 64 ที่มีความจำเป็นในการใช้บัตรนิสิต สามารถทยอยรับบัตรได้ตามกำหนด หากนิสิตอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกรับยังไม่รับก็ได้ (ในหนึ่งวันธนาคารรับบัตรนิสิตได้จำนวนจำกัด โดยให้นิสิตมาติดต่อรับคิวที่ธนาคารก่อนเวลา 15.30 น. มิฉะนั้นนิสิตจะต้องรับบัตรในวันถัดไป)
ประกาศโดย   ธนาคารกรุงไทย   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2564
 5.วันเปิด-ปิด เดือนพฤษภาคม 65 ของกองทะเบียนฯ

คลิกเพื่อขยายรูป
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   29 เมษายน 2565
 6.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   7.LINE Official
  เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

  เพิ่มเพื่อน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
   8.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  **สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157**
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29