เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
 2.การขอเงินคืน 10% สำหรับนิสิตที่เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ชำระยอดเต็ม(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
 3.รับสมัครนิสิตม.บูรพาร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์(ด่วนมาก)
เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหา
รายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
โดยสมัครได้ทางhttps://forms.gle/3f2FPdJhUpsSc4em6
หรือผ่าน qr code ภายใน 20 มิ.ย. 2564

นิสิตกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ค่าชดเชยในการเสียเวลาคนละ 100 บาท หลังจากตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามในงานวิจัยเรียร้อยแล้ว โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

**หมายเหตุ โครงการวิจัยได้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว ที่ IRB2-051/2564
ประกาศโดย   คณะสาธารณสุขศาสตร์   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 4.LINE Official(ด่วนมาก)
เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
 5.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   6.คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
   7.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29