เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.การลงทะเบียนภาคต้น ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
 2.การขอเงินคืน 10% สำหรับนิสิตที่เข้าใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่ชำระยอดเต็ม(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2564
 3.ยุติการรับสมัครนิสิตม.บูรพาร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์(ด่วนมาก)
ขอยุติการรับสมัครนิสิตเข้าร่วมตอบแบบสอบถามออนไลน์ งานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาเลือกเสรีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วม โครงการตามเป้าหมายแล้ว และขอให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการติดตามผลรายชื่อผู้สามารถเข้าทำแบบสอบถามออนไลน์ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และรายละเอียดในการตอบแบบสอบถามออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์คณะสาธารณสุขศาสตร์ คลิก
ประกาศโดย   คณะสาธารณสุขศาสตร์   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2564
 4.LINE Official(ด่วนมาก)
เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
 5.วันเปิด-ปิดทำการ เดือนมิถุนายน ของกองทะเบียนฯ

คลิกเพื่อขยายรูป
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 มิถุนายน 2564
 6.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   7.คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563
  ประกาศโดย   กองบริการการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
   8.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29