เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการชำระค่าเทอม 2562 ภาคปลาย ระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์(ด่วนที่สุด)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
 2.ยื่นคำร้องทั่วไป (RE01)(ด่วนที่สุด)
นิสิตที่ประสงค์ยื่นคำร้องทั่วไป RE01 ให้กรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ http://bit.ly/reg-RE01

ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 3.การรับเอกสารสำเร็จการศึกษาภาคปลาย 2562(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
 4.กำหนดการพิมพ์ใบชำระเงินและวันชำระค่าเทอม 2562 ภาคฤดูร้อน(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
 5.ขยายเวลาการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการลงทะเบียนคลิก
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2563
 6.ปิดบริการนอกเวลาราชการ(ด่วนมาก)
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ปิดบริการนอกเวลาราชการ (เปิดบริการเฉพาะวัน-เวลาราชการ)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2563
 7.การรับบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ (RFID) ที่รับบัตรไม่ทำตามกำหนด(ด่วนมาก)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   27 กุมภาพันธ์ 2563
 8.การจองชุดครุย(ด่วนมาก)
ร้านครุยสุกัญญา (คู่สัญญากับมหาวิทยาลัย) มีสาขาเดียวที่ปิ่นเกล้า
รับจองชุดครุยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2561 (วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563)


ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2563
 9.ประกาศแจ้งกำหนดการสอบ 24510159(ด่วน)
ประกาศโดย   ภาควิชาสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   26 มีนาคม 2563
 10.ประกาศแจ้งกำหนดการสอบ 88510059(ด่วน)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2563
 11.การเพิ่ม-ลดรายวิชาออนไลน์ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ด่วน)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลด(จะตัดขั้นการการออนุมัติออกไป)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   24 มีนาคม 2563
 12.ช่วงการ Drop รายวิชา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562(ด่วน)

ประกาศโดย   กองทะบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 มีนาคม 2563
 13.การยื่นคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561(ด่วน)
คลิกดูรายละเอียด
ยื่นคำร้องออนไลน์ รายละเอียด
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   4 ธันวาคม 2562
 14.การเทียบเคียงรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2554(ด่วน)

ประกาศโดย   กองทะบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2562
 15.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29