เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.LINE Official(ด่วนที่สุด)
เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

เพิ่มเพื่อน
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
 2.การเพิ่ม-ลดรายวิชาออนไลน์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2563(ด่วน)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลด
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   9 กรกฎาคม 2563
 3.กำหนดการพิมพ์ใบชำระเงินและวันชำระค่าเทอม 2563 ภาคต้น(ด่วน)
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2563
 4.ประชาสัมพันธ์วิธีการเรียน online 85111059

คลิกเพื่อดูรายละอียด
ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
 5.ประชาสัมพันธ์วิธีการเรียน online 302***** และ 312*****

คลิกเพื่อขยาย
ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
 6.ประชาสัมพันธ์วิธีการเรียน online ของสถาบันภาษา

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://li.buu.ac.th/detail.html#/2;9
ประกาศโดย   สถาบันภาษา   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
 7.ประชาสัมพันธ์วิธีการเรียน online 88510159 และ 88510059

คลิกเพื่อขยาย
ประกาศโดย   คณะวิทยากาสารสนเทศ   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
 8.การสอนออนไลน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

Click เพื่อขยาย
ประกาศโดย   คณะสาธารณสุขศาสตร์   วันที่ประกาศ   16 มิถุนายน 2563
 9.ประกาศจากร้านครุยสุกัญญา
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 พฤษภาคม 2563
 10.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
 11.คู่มือนิสิตระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563
ประกาศโดย   คณะวิทยาศาสตร์   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2563
 12.ขั้นตอนการขอรับเงินคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด 10% เทอมต้น ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการขอรับเงินคืน กรณีมหาวิทยาลัยลด 10% (สำหรับนิสิตปี 1 เข้า TCAS รอบที่ 1-3 ที่ชำระยอดเต็มแล้ว)
ฉบับเต็ม https://reg.buu.ac.th/anno/05535-att.pdf
สอบถามข้อมูลที่กองคลังและทรัพย์สิน เบอร์โทร 038-102143, 038-102144, 038-102146, 038-102156, 038-102159, 038-102164, 038-102168

คลิกที่รูปเพื่อขยาย
ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน   วันที่ประกาศ   17 มิถุนายน 2563
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29