เมนูหลัก


สำหรับเจ้าหน้าที

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการเพิ่ม-ลดออนไลน์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)

Click เพื่อขยาย

คู่มือการเพิ่ม-ลดออนไลน์ระดับปริญญาตรีคลิก
นิสิตท่านใดยังไม่ลงทะเบียนจะไม่สามารถเพิ่ม-ลดรายวิชาได้ ให้ติดต่อลงทะเบียนล่าช้าและเสียค่าปรับ โดยด่วน
**สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีที่ไปฝึกสอนของคณะศึกษาศาสตร์หากต้องการเพิ่ม-ลด รายวิชาให้ติดต่อที่คณะศึกษาศาสตร์ โทร. 038-10-2090
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2564
 2.มาตรการและแนวปฏิบัติเฝ้าระวังภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564
มาตรการและแนวปฏิบัติเฝ้าระวังภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564


คลิกเพื่อขยายรูป


อ่านรายละเอียดประกาศ : https://calendar.buu.ac.th/document/1635741885.pdf

ข้อมูลจาก Facebook มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศโดย   Facebook มหาวิทยาลัยบูรพา   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2564
 3.กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

Click เพื่อขยาย
  รายละเอียดปฏิทินการศึกษา
ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   26 พฤศจิกายน 2564
 4.การรับบัตรนิสิตรหัส 64 ที่มีความจำเป็นต้องใช้บัตรนิสิต
นิสิตใหม่รหัส 64 ที่มีความจำเป็นในการใช้บัตรนิสิต สามารถทยอยรับบัตรได้ตามกำหนด หากนิสิตอยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกรับยังไม่รับก็ได้ (ในหนึ่งวันธนาคารรับบัตรนิสิตได้จำนวนจำกัด โดยให้นิสิตมาติดต่อรับคิวที่ธนาคารก่อนเวลา 15.30 น. มิฉะนั้นนิสิตจะต้องรับบัตรในวันถัดไป)
ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพาไม่เปิดรับบัตรนิสิตรหัส 64 ในวันที่ 27 พ.ย. 2564 เนื่องจากนิสิตลงทะเบียนไม่ครบตามจำนวน ขออภัยในความไม่สะดวก
ประกาศโดย   ธนาคารกรุงไทย   วันที่ประกาศ   14 ตุลาคม 2564
 5.แบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
ขอเชิญนิสิตและผู้ปกครองร่วมทำแบบประเมินความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานอธิการบดี
 • สำหรับนิสิต ที่ https://bit.ly/3cyvuuf
 • สำหรับผู้ปกครอง ที่ https://bit.ly/39uIUWa

 • ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2564
   6.LINE Official
  เพิ่มเพื่อน LINE Official ของกองทะเบียนฯ พิมพ์ "@regbuu" (ใส่ @ ด้วย) หรือ https://lin.ee/uNohJQP หรือสแกน Qrcode ด้านล่าง

  เพิ่มเพื่อน
  ประกาศโดย   กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา   วันที่ประกาศ   13 เมษายน 2563
   7.Download ระเบียบสำหรับแนบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
  สอบถามข้อมูลที่กองคลังฯ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี (ภปร) โทร 038-102157
  ประกาศโดย   กองคลังและทรัพย์สิน TEL: 038-102157   วันที่ประกาศ   30 มกราคม 2563
    
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29