เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001003 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุง 54 - ป.โท แผน ก.
ปีการศึกษา 2557
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54910176 MRS.OANH THI DUONG- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
2 54910177 MR.CUONG CAO DO- 18 กรกฎาคม 2557 อนุมัติ
3 55910276 MD.AKRAMUL HAQUE- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
4 55910277 MD.BADSHA MIAH- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
5 55910278 BISHWAJIT MAZUMDER- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
6 55910279 MRS.FAITH KANINI MUTISYA- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
7 55910280 FERDOUS JAHAN- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
8 55910281 HAPPY BANDANA BISWAS- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
9 55910282 JASMINE AKHTER- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
10 55910283 MD.KAMRUZ ZAMAN- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
11 55910284 MOSTNARGIS PARVIN- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
12 55910285 Ms.NGUYEN PHUONG MINH- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
13 55910286 Ms.NGUYEN THI MAI HUONG- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
14 55910287 MOSTRABEYA BASRI- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
15 55910288 MR.TRAN ANH VU- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
16 55910289 MR.TRAN VAN LOI- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
17 55910290 Ms.TRINH THI MINH PHUONG- 8 สิงหาคม 2557 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29