เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001076 : Nursing Science (International Program) Plan A - ป.โท ปี 49
ปีการศึกษา 2554
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 52910263 Ms.NGUYEN NGOC HUYEN- 29 มิถุนายน 2554 อนุมัติ
2 52910262 MR.NGO XUAN LONG- 29 มิถุนายน 2554 อนุมัติ
3 52910261 MISSNGO THI VAN HUYEN- 29 มิถุนายน 2554 อนุมัติ
4 52910260 Ms.HOANG THI MAI NGA- 29 มิถุนายน 2554 อนุมัติ
5 52910259 MRS.HOANG MINH HUONG- 29 มิถุนายน 2554 อนุมัติ
6 52910258 Ms.DOAN THI HUE- 29 มิถุนายน 2554 อนุมัติ
7 51913194 Ms.NGUYEN NGOC HA- 20 มิถุนายน 2554 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29