เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท พิเศษ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4101137 : พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช) - ป.โทพิเศษ (แผน ก.) ปี 46
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53920048 นางสุจิน มินสวัสดิ์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
2 53920049 นางสาวอาภรณ์ ศรีชัย- 22 มีนาคม 2559 อนุมัติ
3 53920617 นางณฐิภารัตน์ จิตรบุตร- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
4 54920284 นางบุศรา สุขสวัสดิ์- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
5 54920293 นางสาวศศิธร บัวผัน- 17 มิถุนายน 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29