เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท ปกติ
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001256 : พย.ม. (หลักสูตรนานาชาติ) Adult Nursing Pathway ปรับปรุง 55 - ป.โทเต็มเวลา แผน ก
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56910111 MR.TRAN MINH SON- 24 ธันวาคม 2558 อนุมัติ
2 56910480 Ms.CHU THI GIANG THANH- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
3 56910483 MR.NGUYEN BA TAM- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
4 56910484 Ms.NGUYEN HONG THUY- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
5 56910489 Ms.PHAN THI AN DUNG- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
6 56910490 MR.PHUNG VAN DU- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
7 56910504 Ms.NGUYEN THI THANH NHAN- 22 มกราคม 2559 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29