เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001153 : Maternal and Child Nursing (International Program) - ป.โท
ปีการศึกษา 2551
ภาคการศึกษาที่ 0
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 49911550 MRS.LE ANH HONG- 26 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
2 49911567 MRS.TRAN THU HONG- 26 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
3 49911574 MRS.NGO THANH THAO- 26 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
4 49911598 Ms.DINH KIM XUAN- 26 มิถุนายน 2551 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29