เมนูหลัก

รายชื่อนิสิต
วิทยาเขตบางแสน
ระดับการศึกษาปริญญาโท เต็มเวลา
คณะคณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตร4001076 : Nursing Science (International Program) Plan A - ป.โท ปี 49
ปีการศึกษา 2555
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53910261 MRS.HO THI NGA- 16 พฤศจิกายน 2555 อนุมัติ
2 53910262 MR.KARMA GYELTSHEN- 28 กันยายน 2555 อนุมัติ
3 53910263 MRS.DUNG THI LE- 28 กันยายน 2555 อนุมัติ
4 53910264 MR.NGUYEN ANH TUAN- 28 กันยายน 2555 อนุมัติ
5 53910266 MRS.NGUYEN THI KIM PHUONG- 28 กันยายน 2555 อนุมัติ
6 53910268 MRS.TRAN THI XUAN HANH - 28 กันยายน 2555 อนุมัติ
7 53910269 MRS.XIANYUN QIU- 24 สิงหาคม 2555 อนุมัติ
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29