เมนูหลัก

ติดต่อเรา
เวลาทำการเปิดภาคเรียน
 • 08:30 - 19:30 น. (จันทร์ พุธ ศุกร์)
 • 08:30 - 16:30 น. (อังคาร พฤหัสบดี เสาร์ อาทิตย์)
  หมายเหตุ: ปิดวันหยุดราชการ
  ปิดภาคเรียน
 • 08:30 - 16:30 น. (จันทร์ - ศุกร์)
 • ปิดเสาร์ - อาทิตย์
 • ที่อยู่ กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  169 ถ.ลงหาดบางแสน
  ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
  แผนที่แผนที่
  โทรศัพท์ (เคาน์เตอร์)0 3810 2725
  โทรสาร0 3839 0441, 0 3810 2721
  โทรศัพท์ (เจ้าหน้าที่)ฝ่ายรับเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
 • โทร. 038-102721 หรือ 038-102643

  ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
  ระดับบัณฑิตศึกษา
 • โทร. 038-102724 หรือ 038-102726
  ระดับปริญญาตรี
 • วิทยาเขตจันทบุรี (โทร. 038-102720)
 • วิทยาเขตสระแก้ว (โทร. 038-102729)
 • คณะศึกษาศาสตร์ (โทร. 038-102720)
 • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (โทร. 038-102727)
 • คณะบริหารธุรกิจ (โทร. 038-102729)
 • คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (โทร. 038-102723)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (โทร. 038-102723)
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (โทร. 038-102723)
 • คณะดนตรีและการแสดง (โทร. 038-102723)
 • คณะพยาบาลศาสตร์ (โทร. 038-102726)
 • คณะโลจิสติกส์ (โทร. 038-102726)
 • คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ (โทร. 038-102726)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (โทร. 038-102726)
 • คณะแพทยศาสตร์ (โทร. 038-102726)
 • คณะสหเวชศาสตร์ (โทร. 038-102729)
 • คณะวิทยาศาสตร์ (โทร. 038-102729)
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (โทร. 038-102729)
 • คณะวิทยาการสารสนเทศ (โทร. 038-102724)
 • วิทยาลัยนานาชาติ (โทร. 038-102724)
 • คณะเภสัชศาสตร์ (โทร. 038-102724)
 • คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ (โทร. 038-102724)

  การเทียบโอนผลการเรียน ตรวจสอบคุณวุฒิ
 • โทร. 038-102718

  ตารางเรียน ตารางสอบ
 • โทร. 038-102715

  จำนวนนิสิตและบุคคลภายนอก
 • โทร. 038102719

  ระบบบริการการศึกษา
 • โทร. 038-102722

  งานธรุการ
 • โทร. 038-102719
 • โทร. 038-102719

 •   
  มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29