ตรวจสอบข้อมูลการรับปริญญา กรุณาระบุข้อมูลให้ครบทั้ง 2 อย่าง
โปรดระบุเลขประจำตัวนิสิต*

เลขที่บัตรประชาชน*  


คำแนะนำ
1. ระบุรหัสนิสิตให้ครบ 8 หลัก
2. สำหรับนิสิตไทยระบุเลขบัตรประชาชน สำหรับนิสิตต่างชาติระบุเลขพาสปอร์ต
3. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข