เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2566  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงจองรายวิชาลงทะเบียนให้กับนิสิตโดยเจ้าหน้าที่16 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )23 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 423 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ23 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 326 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 227 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
  -  ชั้นปี 128 มิ.ย. 2566 8:30 น.30 มิ.ย. 2566 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า1 ก.ค. 2566 0:00 น.1 ก.ค. 2566 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา1 ก.ค. 2566 0:00 น.1 ก.ค. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขอขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ที่คณะที่นิสิตสังกัด1 ก.ค. 2566 0:00 น.9 ส.ค. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันทำรายการเทียบโอน1 ก.ค. 2566 0:00 น.18 ก.ค. 2566 16:30 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )3 ก.ค. 2566 8:30 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา3 ก.ค. 2566 8:30 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา3 ก.ค. 2566 8:30 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา3 ก.ค. 2566 8:30 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)3 ก.ค. 2566 8:30 น.10 ก.ค. 2566 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า12 ก.ค. 2566 0:00 น.12 ก.ค. 2566 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง17 ก.ค. 2566 0:00 น.17 ก.ค. 2566 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ27 ก.ค. 2566 0:00 น.3 ส.ค. 2566 23:59 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB27 ก.ค. 2566 0:00 น.3 ส.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ27 ก.ค. 2566 0:00 น.3 ส.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์27 ก.ค. 2566 0:00 น.3 ส.ค. 2566 22:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป4 ส.ค. 2566 0:00 น.12 ต.ค. 2566 19:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า4 ส.ค. 2566 0:00 น.16 ส.ค. 2566 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า16 ส.ค. 2566 0:00 น.16 ส.ค. 2566 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ17 ส.ค. 2566 0:00 น.17 ส.ค. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันรับชำระเงินเงินค่าหน่วยกิตของรายวิชาที่เทียบโอนได้25 ส.ค. 2566 0:00 น.31 ส.ค. 2566 16:30 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค26 ส.ค. 2566 0:00 น.3 ก.ย. 2566 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา10 ต.ค. 2566 0:00 น.10 ต.ค. 2566 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค28 ต.ค. 2566 0:00 น.5 พ.ย. 2566 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา6 พ.ย. 2566 0:00 น.6 พ.ย. 2566 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย17 พ.ย. 2566 0:00 น.17 พ.ย. 2566 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29