เมนูหลัก

ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2567  / 1 2 ฤดูร้อน 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ลงทะเบียนปกติ ( on-line )21 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 421 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปีอื่นๆ21 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 324 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 225 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -  ชั้นปี 126 มิ.ย. 2567 8:30 น.28 มิ.ย. 2567 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับลงทะเบียนล่าช้า29 มิ.ย. 2567 0:00 น.29 มิ.ย. 2567 0:00 น.
  -  วันเปิดภาคการศึกษา29 มิ.ย. 2567 0:00 น.29 มิ.ย. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงยื่นคำร้องขยายเวลาชำระเงิน เนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์ที่คณะนิสิตสังกัดและส่งคำร้องที่กองทะเบียนฯ29 มิ.ย. 2567 0:00 น.30 ก.ค. 2567 0:00 น.
  -  ลงทะเบียนเพิ่ม/ลด/เปลี่ยนกลุ่ม ( on-line )1 ก.ค. 2567 8:30 น.8 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา1 ก.ค. 2567 8:30 น.8 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการลดรายวิชา1 ก.ค. 2567 8:30 น.8 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา1 ก.ค. 2567 8:30 น.8 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -  ช่วงวันเพิ่ม-ลดรายวิชา(ออนไลน์)1 ก.ค. 2567 8:30 น.8 ก.ค. 2567 23:59 น.
  -  เริ่มคิดค่าปรับเพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า10 ก.ค. 2567 0:00 น.10 ก.ค. 2567 0:00 น.
  -  วันสุดท้ายของการลงทะเบียน เพิ่ม-ลดรายวิชาล่าช้า โดยทำคำร้อง15 ก.ค. 2567 0:00 น.15 ก.ค. 2567 0:00 น.
  -  งวดชำระเงินตามปกติ31 ก.ค. 2567 0:00 น.7 ส.ค. 2567 22:30 น.
  -  ช่วงพิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB31 ก.ค. 2567 0:00 น.7 ส.ค. 2567 22:30 น.
  -  ช่วงชำระเงินออนไลน์หรือเคาน์เตอร์ธ.กรุงไทย ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กสิกร ธ.ธนชาต ธ.กรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ31 ก.ค. 2567 0:00 น.7 ส.ค. 2567 22:30 น.
  -  ช่วงวันชำระเงินค่ารักษาสภาพออนไลน์31 ก.ค. 2567 0:00 น.7 ส.ค. 2567 22:30 น.
  -  ช่วงวันทำการงดเรียนรายวิชา ซึ่งจะติด W ในทรานสคริป8 ส.ค. 2567 0:00 น.10 ต.ค. 2567 16:30 น.
  -  เริ่มปรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้า8 ส.ค. 2567 0:00 น.14 ส.ค. 2567 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการชำระเงินค่าลงทะเบียนล่าช้า14 ส.ค. 2567 0:00 น.14 ส.ค. 2567 16:30 น.
  -  ประกาศรายชื่อนิสิตที่พ้นสภาพ15 ส.ค. 2567 0:00 น.15 ส.ค. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบกลางภาค24 ส.ค. 2567 0:00 น.1 ก.ย. 2567 0:00 น.
  -  ยกเลิกรายวิชา โดยให้ลาพักการศึกษา8 ต.ค. 2567 0:00 น.8 ต.ค. 2567 0:00 น.
  -  ช่วงวันสอบปลายภาค2 พ.ย. 2567 0:00 น.10 พ.ย. 2567 0:00 น.
  -  วันปิดภาคการศึกษา11 พ.ย. 2567 0:00 น.11 พ.ย. 2567 0:00 น.
  -  ส่งเกรดปลายภาควันสุดท้าย22 พ.ย. 2567 0:00 น.22 พ.ย. 2567 0:00 น.
  
มหาวิทยาลัยบูรพา | สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โทรศัพท์ 038-102715-29